Velkommen

alkoholisme, anonym  alkoholiker, ædru, 12 trin, tolv trin, ædrulighedAnonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder,
der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.
Det eneste, der kræves for at blive medlem,
er et ønske om at holde op med at drikke.
Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk
gennem egne frivillige bidrag.
AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation,
institution eller nogen form for politik.
AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken
støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.
Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere,
til at opnå ædruelighed.

Copyright © The AA Grapevine, Inc.
Trykt med tilladelse