Verdens service

Hvert andet år (i lige år) afholder AA et Verdens Service Møde (WSM). Hver anden gang, altså hvert 4. år afholdes mødet i New York.
WSM er en mulighed for alle lande, hvor AA er til stede, gennem Delegerede at dele erfaring, styrke og håb (”ansigt til ansigt” omkring AA Service) på tværs af landegrænser, så vort AA budskab om håb, kan bringes videre.
Dette er et møde om Service mellem AA lande og ikke en Service Konference på verdensplan. Intet AA land kan ”pålægges” noget af dette forum, men dette kan godt være retningsgivende, hvis de enkelte lande ønsker dette. WSM respekterer hvert enkelt lands struktur (suverænitet), derfor tjener de Delegerede ud fra vor fælles Arv for Service.
Trin, Traditioner og Koncepterne for AA Service er grundlaget – og målet er den lidende alkoholiker.
WSM arbejder på samme måde, som de fleste AA lande, når det drejer sig om organisation og struktur. Hvert land deltager med 2 Delegerede, hvor disse afløser hinanden og som 2. gangs Delegeret kan man varetage formandskabet for arbejdskomiteer og workshops.
På WSM er disse arbejdskomiteer og workshops det sted, hvor de enkelte landes udfordringer/ problemer kommer ”på bordet”. Arbejdskomiteer og workshops kommer med udtalelser eller forslag, som der tages stilling til i plenum før disse nedskrives med eventuelle ændringer og føres ind i den endelige rapport for mødet.
Landerapporterne er det andet store omdrejningspunkt på WSM. En Delegeret (1.gangs) fra hvert af de repræsenterede lande eller områder har forberedt et 3 minutters indlæg, som giver nogle ” highlights” fra landerapporten.
Endvidere er der Rapporter fra de 5 Zone-møder (Zonal-Meetings) rundt om i verden. I vor del af verden fra Europæiske Service Møde (ESM) i Frankfurt, som vi også er en del af.
Præsentationer/Diskussionsemner over forskellige temaer og emner bliver også fremlagt og en rapport om AA´s Internationale Litteratur Fond. Endvidere er Åbnings – og Afslutningstalerne meget centrale og lægger sig naturligt op af temaet for ethvert WSM.
Ovenstående er forberedt skriftligt og uddeles til hver enkelt Delegeret ved åbningen af WSM.
Der bliver simultan tolket på spansk/engelsk/spansk under hele WSM.

WSM 2020 rapport

Rapport fra 26. World Service Meeting (til behagelig gennemlæsning på engelsk)

WSM 2018 rapport

WSM 2016 rapport

WSM 2014 rapport

WSM 2012 rapport

WSM 2010 Rapport