160305-Referat-fra-Hovedservicera#U030adsm#U00f8det