Servicenyt oktober

Lokaler i Thorsgade

De regioner, udvalg, grupper og funktioner der vil benytte konferencelokalet på hovedservicekontoret, skal reservere via fællesskabets hjemmeside:

http://dkaa.dk/lokaler/

Midlertidige gruppeændringer i jul og nytår 2015/2016

På fællesskabets hjemmeside skal benyttes en blanket til midlertidige ændringer. Her kan hver gruppe selv vælge ændringens art og størrelse. Der kan også henvises til andre grupper ved aflysning,

http://dkaa.dk/find-aa-moder/midlertidige-aendringer/

Telefonvagter og kontaktpersoner

TEU – Telefon- og email udvalget søger personer til at svare vagt telefonen. Der søges både til vagter på kontoret i Thorsgade og hjemmevagter.

Der efterlyses desuden kontaktpersoner, som telefonvagterne kan henvise til.

Er du interesseret så kontakt tlf. 60 25 05 00 eller  tlf. 60 25 05 50 for at høre nærmere eller se annonce her: http://dkaa.dk/telefon-og-email-vagten/