Servicenyt december 2015

Referat fra Hovedservicerådsmøde

Referatet fra det seneste møde i hovedservicerådet d. 7. november er blevet lagt hjemmesiden her: http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet/

Opdateret servicehåndbog

Det er nu muligt at hente en opdateret servicehåndbog på hjemmesiden. Håndbogen kan også bestilles via bogshoppen http://dkaa.dk/butik/

Valg på Servicekonferencen 2016

På servicekonferencen 2016 skal der vælges folk til følgende poster:

  • Nordisk delegeret
  • Revisor
  • Kasserer

Kvalifikationer til og beskrivelse af posterne kan findes i strukturhåndbogen. Hvis du har spørgsmål omkring posterne eller ansøgning, så henvend dig til sekretæren, eller spørg din regions hovedserviceråds-repræsentanter.

Ansøgninger sendes til sekretæren på aa.dk.sek@gmail.com inden d. 3. januar 2016

Bogsalg i julen

Bogshoppen holder lukket fra d. 21. december til 4. januar. I denne periode er det muligt at købe hos telefonvagten mandag-torsdag kl. 12-15 og  kl. 18-21. Der kan betales med Dankort, kontanter eller MobilePay

Servicenyt december 2015