Servicenyt september 2016

Referat fra Hovedservicerådsmøde

Referatet fra det seneste møde i hovedservicerådet d. 4. september er blevet lagt hjemmesiden her: http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet/

Forslag til servicekonferencen

Forslag og emner til workshops kan indsendes fra hjemmesiden her:

http://dkaa.dk/aa-service/servicekonferencen/

Forslagene skal være indsendt senest d. 16. oktober 2016 for at komme med på dagsordenen på servicekonferencen 2017.

Der er også forsat mulighed for at sende ansøgninger til de poster der skal vælges:

  • Sekretær for hovedservicerådet
  • International delegeret
  • Suppleant for international delegeret

Kvalifikationer til posterne kan læses i servicehåndbogen.

Litteraturudvalg

Det er blevet besluttet at udvalget fremover skal bestå af en person fra hver region.

Er du interesseret i at være med i udvalget, eller høre om hvad det indebærer, så mød op i din region.

Danske historier til den igangværende revision af bogen Anonyme Alkoholikere efterlyses.

Telefonvagten

Der mangler folk til at tage telefonen om aftenen på servicekontoret.

Det er også muligt at melde sig som kontaktperson for telefon- og e-mailvagten

Se mere her: http://dkaa.dk/telefon-og-email-vagten/

Servicenyt til print servicenyt-september-2016