Servicenyt november 2016

Valg på servicekonferencen

Der er forsat mulighed for at sende ansøgninger til de poster, der skal vælges på servicekonferencen 2017:

  • Sekretær for hovedservicerådet
  • International delegeret
  • Suppleant for international delegeret

Kvalifikationer til posterne kan læses i strukturhåndbogen.

Ansøgninger sendes til sekretæren aa.dk.sek@gmail.com inden d. 1. januar 2017

Delegerede til servicekonferencen vælges i regionerne, så hold dig orienteret om hvornår din region holder møder, hvis du vil have mulighed for at være med.

Ikke alkoholiker

Det er lykkedes os at komme i kontakt med en ikke alkoholiker, som ønsker at være medlem af hovedservicerådet.

Stefan er 27 år, er ved at færdiggøre sin kandidatgrad i pædagogisk sociologi og han er desuden professionel sportsmand og derfor vant til at omgås pressen.

Vi glæder meget i hovedservicerådet til at arbejde sammen med Stefan, som har suppleant status, indtil det bliver muligt at godkende ham på en servicekonference.

Telefonvagten

Der mangler folk til at tage telefonen over hele landet, men mest til vagterne på kontoret.

Dette er både en meget givende og meget vigtig servicepost, så meld dig gerne hvis du ønsker, at den lidende alkoholiker, kan få fat i Anonyme Alkoholikere fra 08-24.

Se mere her: http://dkaa.dk/telefon-og-email-vagten/

Det er også muligt at melde sig som kontaktperson for telefon- og e-mailvagten

Referat fra Hovedservicerådsmøde

Referatet fra det seneste møde i hovedservicerådet d. 12. november er blevet lagt hjemmesiden her: http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet

Økonomi

Der er i år kommet noget færre hattepenge til hovedservicekontoret end der er budgetteret med. Regnskabet efter 9 måneder antyder, at der vil blive et underskud på kr. 100.000,-

Så hvis pengekassen næsten ikke kan lukke mere, så overvej om ikke der kunne sendes nogle penge videre til regionen eller direkte til servicekontoret.

Kontonumre kan findes nederst på siden her

 

Print dette service nyt: servicenyt-november-2016