Servicenyt januar 2017

Materiale til servicekonferencen 2017

Forslag og workshop, dagsorden og rapporter samt regnskab og budget er nu blevet lagt på hjemmesiden. Du finder alt materialet her: http://dkaa.dk/aa-service/servicekonferencen/

Desværre har der ikke været nogen ansøgninger til de poster, som sekretær for hovedservicerådet og international delegeret, der skulle vælges på servicekonferencen.

Referat fra hovedservicerådsmøde

Der er kommet referater fra møderne i hovedservicerådet d. 7. januar er også lagt på hjemmesiden og findes under: http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet/

Her kan du blandt andet læse, at der på ny er kontakt til kriminalforsorgen vedrørende samarbejde.

Telefonvagten

Der mangler folk til at tage telefonen om aftenen på servicekontoret.
Det betyder, at det endnu ikke har været muligt, at lave forsøg med en chat funktion for den lidende alkoholiker på hjemmesiden.

Det er også muligt at melde sig som kontaktperson for telefon- og e-mailvagten

Se mere her: http://dkaa.dk/telefon-og-email-vagten/

Økonomi

Regnskabet viser, at der i 2016 er kommet 80.000,- færre i hattepenge i forhold til 2015.

Det kan der være mange gode grunde til. Men det betyder, at vi må tære på vores reserver for at kunne opretholde det serviceniveau, som servicekonferencen og dermed fællesskabet har besluttet.

Link til printbar version af dette servicenyt Servicenyt januar 2017