Servicenyt april 2017

Servicekonferencen 2017

Fællesskabet afholder sin årlige servicekonference i weekenden d.22. – 23. april 2017 på kursuscenter Fænø Park i Middelfart.
Ifølge 2. koncept er servicekonferencen hele fællesskabets egentlige stemme og samvittighed.
Det er på servicekonferencen, at hele fællesskabets gruppesamvittighed kommer til udtryk.
Her kan du se hvilke forlag, der bliver behandlet i år: http://dkaa.dk/aa-service/servicekonferencen/

Daglig Ledelse

Formanden for hovedservicerådet har, af arbejdsmæssige årsager, valgt at fratræde posten. Hovedservicerådet har vurderet, at der ikke var tid nok til at finde en kandidat, der kunne vælges på dette års servicekonference. Viceformanden varetager derfor formandens opgaver.
Da der ikke har meldt sig nogen kandidater til posten som sekretær, der var på valg til servicekonferencen 2017, har hovedservicerådet valgt at konstituere en sekretær, som er et medlem af hovedservicerådet, der roterer ud ved servicekonferencen.

Det betyder at på servicekonferencen 2018, skal der findes kandidater til posterne som formand og som sekretær for hovedservicerådet.

Ledige poster i service

Der mangler en kandidat til formandsposten i telefon- og e-mail udvalget. Se mere på dette link

Der mangler medlemmer til udvalgene:

  • Økonomiudvalget
  • Servicehåndbogsudvalget

Hvis du er interesseret i at deltage i et af disse udvalg, eller i et af fællesskabets andre udvalg, kan du sende en denne anmodning

For nogle udvalg vælges medlemmer i regionerne. Hør i din region om du kan bidrage.

Der mangler desuden folk til at passe vagttelefonen. Se mere her: http://dkaa.dk/telefon-og-email-vagten/

Referat fra hovedservicerådsmøde

Der er kommet referat fra mødet i hovedservicerådet d. 4. marts er også lagt på hjemmesiden og findes under: http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet/

Meget snart vil der også være et referat klar fra mødet d. 1. april

BOX334

Fællesskabet har et blad, BOX334 – mødet mellem møderne. Redaktionen af bladet efterlyser indlæg fra medlemmerne af fællesskabet.
Bladet er kun så godt, som man selv er med til at gøre det.
Har du haft en særlig oplevelse, som du kunne tænke dig at dele med andre, så send den til box334@anonyme-alkoholikere.dk
Det kunne også være en historie om en særlig øjenåbner, du har fået, eller hvilken som anden historie, som du mener, at andre kunne have glæde af at læse.
Du behøver ikke at være journalist eller forfatter. Redaktionen af bladet hjælper gerne med din historie.
Du kan abonnere på bladet og få det i din postkasse 6 gange om året. Abonnementer bestilles i webshoppen

Link til printbar version: Servicenyt April 2017