Servicenyt juni 2017

AA PÅ FOLKEMØDET

På vegne af AA deltager Landsdækkende Informationsudvalg (LIv) i Folkemødet på Bornholm 15. – 18. juni 2017

HVAD VIL VI?

Vi vil møde en stor og relevant målgruppe med vores tilstedeværelse på Folkemødet 2017. Deltagerne er primært voksne ikke-medlemmer med intet eller mindre kendskab til 12-trinsfællesskaber.

Med deltagelsen ønsker vi at arbejde for større synlighed og kendskab til Anonyme Alkoholikere i befolkningen.

HVORFOR VIL VI GØRE DET?

Anonyme Alkoholikere skal være anonyme men ikke usynlige. Vi vil ikke deltage i politiske møder eller debatter. Vi vil holde os helt uden for det politiske. Vi vil være til stede for at hejse flaget og fortælle om, hvem vi er. Og vi vil gøre det på Folkemødet, fordi en stor folkemængde er forsamlet.

HVORDAN VIL VI GØRE DET?

Vi vil holde åbne AA-møder med speak i Kærnehuset, Kirkeplads 2 i Allinge, hvor der bliver holdt møder til hverdag.

Åbne møder:

TORSDAG DEN 15. JUNI KL 14-15
FREDAG DEN 16. JUNI KL 10:30-11:30 OG KL 14-15
LØRDAG DEN 17. JUNI KL 10:30-11:30 OG KL 14-15
SØNDAG DEN 18. JUNI KL 10:30-11:30 og KL 14-15

STED: KÆRNEHUSET KIRKEPLADS 2, ALLINGE

Desuden vil vi holde fire såkaldte pop-up-events på folkemødet, hvor vi får folk i tale. Dels ved at invitere til at ”låne en alkoholiker” og dels ved at tale med folk ud fra spørgsmålet: ”Kan der komme et ærligt menneske ud af en alkoholiker?”

Du kan se vores events i folkemødets program på deres hjemmeside:
https://folkemoedet.dk/

HVAD VIL VI HAVE UD AF DET?

Vi vil øge AA’s synlighed i offentligheden. Målgruppen er både folk, som selv har berøring med alkoholisme, men også folk, som ikke har det. Vi vil arbejde for større brandkendskab i befolkningen som helhed. Ved at tale med deltagere til Folkemødet 2017 vil vi øge kendskabet til fællesskabet, så flere får mulighed for at søge hjælp hos os, hvis de ønsker det.

Vi vil eksponere vores logo og navnet AA for potentielt set alle deltagere på Folkemødet. Alle forbipasserende får mulighed for at se vores logo og navnet AA og dermed få at vide, at vi eksisterer. Vi vil også gøre opmærksom på telefonnummer til vagttelefonen og adressen på hjemmesiden.

Kom forbi, hvis du selv skal til folkemøde, eller skriv til LIv med spørgsmål og kommentarer på aa.dk.liv@gmail.com.

De bedste hilsner fra LIv

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

  • formand for AA Danmark
  • Sekretær for Hovedservicerådet
  • International delegeret
  • Nordisk delegeret

I kan læse mere i Strukturhåndbogen, og I er også velkomne til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket.