Servicenyt juli 2017

Folkemødet på Bornholm 2017

I dagene 16/6, 17/6 og 18/6 deltog Anonyme Alkoholikere for første gang i Folkemødet på Bornholm. Der vil senere  komme en evaluering fra det Landsdækkende Informationsudvalg, men vi har modtaget nedenstående brev fra en af vore fæller på Bornholm:

Jens/Alkoholiker                                                                                                        Tejn 18.06.17

Hvor kom det fra?

Hvor der er en vilje, er der styrke.

I flere år har jeg sammen med andre fra AA tænkt, at det kunne være godt og relevant med en ekstra indsats ved Folkemødet i Allinge.

Der har i Allinge og på Bornholm ikke været kræfter til at løfte opgaven.

Der kommer ca. 100.000 til Folkemødet i Allinge hvert år, som repræsenterer alverdens organisationer – heraf mange humanitære.

Det kan antages, at der er mange alkoholikere blandt Folkemødets deltagere. Det må derfor være relevant, at AA er repræsenteret ved Folkemødet.

I år skete det glædelige at vi fik hjælp centralt fra AA.

Der kom en stærk kompetent delegation fra det øvrige Danmark. Målet var blandt andet at videregive budskabet og orientere om AA’s virke.

Jeg henviser her til et stort relevant og omfattende gennemtænkt program, der fungerede fra første dag. Set udefra og som involveret fungerede alt godt og særdeles kompetent.

Jeg oplevede at delegationen fik en god og omfattende kontakt på gadeplan til mange interesserede mennesker. Der var en god, varm, menneskelig stemning. Delegationen klarede det usædvanlig godt med stor relationskompetence.

Møderne i Kærnehuset var gode og kærkomne med stor varme og indhold.

Når/hvis det gentages næste år, vil møderne tiltrække flere ved kendskab og omtale.

Det er vores/mit store ønske, at arrangementet gentages næste år.

En stor tak til delegationen, AA – og en særlig tak til Lisa og Ib for deres gæstfrihed, hvilket var en afgørende faktor for det gode arrangement.

Kh

Jens

Landsmøde i Herning 22. – 24. september 2017

________________________________________________________
AA Landsmødet 2017 ….. et fællesskab af mirakler
Landsmødet holdes i Herning 22. – 24. september 2017

Besøg hjemmesiden ( http://www.landsmoede.aaregionmidt.dk/ ), hvor du kan se det spændende program, og i øvrigt bestille overnatning, Landsmødekrus, Festaften (med Live musik, stand up og dans) samt søndagsfrokost

og ……. hvis du har lyst til at hjælpe til med arrangementet, så tilmeld dig snarest på hjemmesiden (hvor du også kan se, hvilke serviceopgaver der er behov for) – tilmeld dig her-> http://www.landsmoede.aaregionmidt.dk/service
________________________________________________________

 

Servicekonferencen 2018

Kære AA-venner

Servicekonferencen (SK) 2017 i Middelfart var en stor succes. Dette afspejles tydeligt i de mange evalueringsskemaer, der kom retur til Servicekonferenceudvalget (SKU) efterfølgende – (tak for dem J Der var et par småting, der kunne have været gjort bedre, men sådan vil det vel altid være….

Vi arbejder dog hele tiden på at gøre Servicekonferencen endnu bedre, og i denne anledning skriver vi til jer, for at få flere, spændende og kvalificerede forslag og workshop-emner på bordet. Det er jo bl.a. disse, der er med til at gøre SK interessant og værdifuld at deltage i. Samtidig sikrer vi også, at den demokratiske proces i AA fungerer tilfredsstillende.

SKU skal dog modtage forslag og workshop-emner allerede i slutningen af uge 41, d.v.s. allersenest den 15. oktober 2017 v/ midnat, ellers kan vi ikke nå at behandle disse til udsendelse til Regioner og AA-grupper en gang i januar/februar 2018. Der er mulighed for at indsende via AA’s hjemmeside, AA service- servicekonferencen, hvor der ligger blanketter til formålet. Man kan dog også indsende sit/sine forslag m.v. skriftligt direkte til daglig ledelse/Hovedservicerådet (HSR)  på Hovedservicekontoret, Thorsgade 57, 2200 Kbh. N. Både enkeltpersoner, HSR, AA-grupper- og Regioner kan stille forslag og workshopemner til SK.

For måske at lette lidt på fantasien, inspirationen og mulighederne, tillader vi os at komme med nogle lidt mere kontroversielle og/eller visionære temaer, der kunne være ledetråde, så det ikke udelukkende kommer til at handle om at ”flytte kommaer” i AA’s forskellige håndbøger:

  • Kan/bør Hovedservicekontoret flyttes til anden lokation i Hovedstadsområdet?
  • Skal/kan ”daglig ledelse” helt afskaffes?
  • Økonomisk ansvarlighed (fortsættelse af drøftelserne på SK-17, for herigennem at sikre en god og sund økonomi i AA)
  • Skal/kan AA i Danmark opdeles anderledes? F.eks. i distrikter (som i andre nordiske lande) i stedet for i Regioner?
  • ……..?

Vi håber at høre fra rigtig mange, inden fristen udløber d. 15.10.17.

På vegne af Servicekonferenceudvalget 2018

Peter T

Fmd.

PS: SK-2018 vil atter blive afholdt på Kursuscentret Fænø-Sund i Middelfart; datoerne er 21. og 22. april 2018.

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

  • Formand for AA Danmark
  • Sekretær for Hovedservicerådet
  • International delegeret
  • Nordisk delegeret
  • Revisorsuppleant