Servicenyt august 2017

Kære AA’er 😊

Vi har brug for din hjælp til at få fortalt så mange AA’ere som muligt, at der er AA

festival/AA Landsmøde den  22 – 24 september 2017 i Herning!

Her er det muligt, at tilbringe et par forrygende dage sammen med en masse andre AA’ere fra

Danmark.

 

Print plakaten og tag den med i din gruppe!  

Vi får dette sendt ud til så mange grupperepræsentanter og kontaktpersoner som muligt i håb

om, at mindst een vil printe plakaten og tage den med i gruppen. Man behøver ikke printe så

mange eksemplarer, idet plakaten er beregnet til at kunne affotograferes med mobiltelefon, så

de enkelte selv kan finde ind på hjemmesiden og læse videre der.

 

Dette er en stor chance for at styrke sammenholdet i din gruppe eller med andre AA’ere!

Det er vores erfaring, at fællesoplevelse giver noget helt specielt. AA snakken går allerede fra

rejsens begyndelse, og man kommer til at kende hinanden meget bedre. Det er også en

fantastisk lejlighed til at tage sig af de nyere medlemmer og sponsees – at give dem mulighed

for at deltage i en stor AA event sammen med nogen, de kender. Fyld bilen eller tag en

fællesbillet til Herning!

 

Du kan se plakaten som vedhæftet fil eller downloade den fra hjemmesiden på adressen http://landsmoede.aaregionmidt.dk/flyer

 

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

Formand for AA Danmark

Sekretær for Hovedservicerådet

International delegeret

Nordisk delegeret

Revisorsuppleant