Servicenyt september 2017

Gode og gratis billeder til udsendelse!

At finde billeder – og ikke mindst lovlige billeder-  til AA brug tager lang tid. AA-data har lavet en oversigt med de 8 bedste sider, hvor du kan finde gode OG GRATIS billeder til din udsendelse. Billederne ligger på vores hjemmeside under: AA service – Downloads – Billeder – og hedder som nævnt i overskriften “Gode og gratis billeder til udsendelse”.

 

Medredaktør til Box334

Vi søger en medredaktør til fællesskabets blad Box334. Vi er pt. 5 mennesker, der mødes hver anden måned til redaktionsmøde. Vi Indsamler og redigerer bladstof, samt pakker bladet til afsendelse. Vores opgave er derudover at sørge for at bladstoffet er inden for AA’s rammer og traditioner. Kendskab til tekstbehandling og lidt layout er ingen betingelse, men vil være dejligt.

Henvendelse til formanden for Box334udvalget Preben: tlf. 40 80 08 03 eller mail: 3010phh@gmail.com.

 

Så er det Det lige om hjørnet, at der er AA landsmøde i Herning – nemlig den 22-24 september 2017.

I weekendens løb er der tilbud om:

 • 32 AA møder i mindre grupper over meget varierede emner incl. møder for andre 12 trins fællesskaber
 • 3 speaks, hvoraf det ene er et AA/AlAnon speak
 • 2 lysmøder, hvor der deles i speciel intim stemning
 • filmcafé med film om både AA’s start og film om at leve med programmet.
 • stillerum, så man kan trække sig tilbage og tænke lidt
 • meditation heraf den ene specielt om 11. trin
 • walk&talk – gåture med lokalkendte. Lejlighed til at røre sig og evt. tale sammen undervejs
 • café – hænge ud og snakke sted. Caféen sælge sandwich lørdag middag, morgenmad og forskelligt mundgodt.
 • bogsalg – lørdag er AA’s bogsalg åben – også med specielle landsmøde tilbud.
 • ædruelighed i i service – man kan møde repræsentanter for HSR(AA’s hovedserviceråd), TVU(telefonvagten), LIV(AA landsdækkende informationsudvalg)
 • mirakelkur/mirakelvæg – skriv dine personlige oplevelser af mirakler i dit liv og fællesskabet og del dem på mirakelvæggen

og lørdag aften er der festmiddag med både stand up, livekoncert og dans

 

Tilmelding til måltider og festmiddag skal ske inden 17/9! Møderne er åbne, og du er velkommen til at kigge forbi, også uden at deltage i måltider.

Se mere og tilmeld på hjemmesiden landsmode.dkaa.dk
Kontakt os på aalandsmode2017@gmail.com
Send gerne denne amil videre i dit AA netværk! Vi ses😉😊😀

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

Formand for AA Danmark

Sekretær for Hovedservicerådet

International delegeret

Nordisk delegeret

Revisorsuppleant