Servicenyt april 2018

Bogshoppen

Vi har nu implementeret de nye handelsbetingelser. Det indebærer ændringer for både private og erhvervskunder. For private AA grupper gælder følgende: Generelt kan der kun handles kontant i Bogshoppen. Omkostninger ved forsendelse er uændret

Tilbud i Bogshoppen: “AA bliver voksen” 150 kr

Nordisk Samarbejde

Hjemmesidens omtale af Nordisk Samarbejde er blevet ajourført, så den er i overensstemmelse med de nuværende forhold. Dels er der en omtale af samarbejdet, dels er der henvisninger til de seneste rapporte, der ligger som bilag.

Strukturhåndbogen

Der ligger nu en opdateret udgave af Strukturhåndbogen på Hjemmesiden.

Kontorvagter søges!

Vagter søges til at besvare opkald på 70 10 12 24 på Hovedservicekontoret Thorsgade 59, 3. sal tv. 2200 København N.

Man har vagt 3 timer hver 14. dag eller aften på hverdage. Udover at besvare opkald kan telefonvagterne sælge litteratur i begrænset udvalg.

Kontakt Dorte på tlf: 60 25 05 50