Servicenyt oktober 2018

Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant?

På Hovedservicerådsmødet den 07.10.18 blev det vedtaget, at vedhæfte de mange indlæg/forslag der kom på Servicekonferencen 2018 i  den workshop der hed W04: Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant med henblik på at regioner og grupper kan arbejde videre med dem.

 Anonyme Alkoholikere – Servicekonferencen -2018 Workshop 04:

Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant?

Emnestiller Region Nordjylland.

Vi oplever, at mange grupper ikke er med i den del af A A’s service, og derved mistes forbindelsen og kommunikationen grupper og region imellem.

Begrundelse: Det tredje ben i A A’s trekant

KOMITEERNES NOTER TIL EMNET

Komiteen Medier:

Grupperepræsentanten refererer fra regionsmøderne

Besøge grupperne for at fortælle hvad der foregår og forslå stille og roligt at det vil være en god ide med grupperepræsentant

Villigheden til at deltage I service starter i Gruppesamvittigheden. Er den stærk, er det lettere at opstille kandidater.

Uddel folderen: ”Glæden ved at være grupperepræsentant”

Speak om service på landsmøde

Komiteen Service:

Sig det til møderne at der mangler en grupperepræsentant og fortæl om hvad det er at være grupperepræsentant!

Der mangler mange grupperepræsentant, løsningen ligger i regionen.

Information  om hvor der er møde. Informere om der er regionsmøder.

Den eksisterende grupperepræsentants opgave er at videregive stafetten. Fortælle om regionen, arbejdet og hvorfor, og hvad man får ud af det. Også gerne snakke om, hvor dejligt det er at være på Servicekonference. Tiltrækning frem for agitation!

Fortæl om, at  der er et behov for en grupperepræsentant! Fortæl åben og ærligt, gå til den enkelte og opfordre til at blive grupperepræsentant – ikke altid til den brede forsamling.

Hver enkelt  gruppe skal blive bedre til at tage mod nykommere, og  der skal grupperepræsentant hjælpe til.

Besøg andre grupper og fortæl om glæden og muligheder, som det giver at være grupperepræsentant! Tag gerne ud til andre grupper!

Vi skal tættere på, distancen skal væk. Vi skal involvere grupperne, uddele opgaver. Regionen, kan fx give en gruppe en bestemt opgave, såsom at kontakte et sygehus eller et behandlingshjem.

Der må gerne være noget kød på at være grupperepræsentant, fx ved dagsorden til grupperepræsentantmøde. Få gjort grupperepræsentanten  nyttig, så det ikke bare er, hvem laver kaffe og hvem er mødeleder.

Snak/fortæl om de muligheder og hvorfor der skal være en grupperepræsentant. Del pjecer ud ”Glæden ved at være grupperepræsentant” .

Er det en AA-Gruppe eller er det et møde? Et møde er noget man ”bare” går til. Tag din sponsi med og fortæl ham/hende om glæden ved at være grupperepræsentant!

Hvor tit har vi hørt et speak som handler om service? Men om helbredelse.

Komiteen Visioner:

Når du er til møder fortæl i grupper om, hvad der sker I regionen.

Fortæl, fortæl,  fortæl om det!

Vi kører nogle stykker fra gruppen sammen i bil til regionsmøde

Det vigtigt at regionen gør sig synlig i grupperne.

Værtsgruppe.

Dele om hvad service gør for mig.

Få informationsudvalget ud i grupperne

Brug trekantens 3 ben

Vi skal være bedre til at åbne døren og få folk med.

Måske skal regionens rolle ændres.

Kik på definitionen af møder og grupper

Regionsmøder kan være kedelige.

På hjemmesider ligger der et forslag til, hvordan man holder gruppe samvittighedsmøde

Speaker på regions møde

Skype møde/speak på regionsmødet

At vi holder det simpelt og enkelt til møderne

Der skal måske ikke ændres noget, vi har en struktur der fungerer.

I gruppen er det ikke altid populært at dele om regions arbejde.

Erfarende og aktive skal være bedre til at fortælle om, hvad de laver af service.

Det virker ved at vise glæden ved, hvad man gør.

Komiteen Økonomi:

At komme ud til grupperne, få kontakt og dialog omkring vigtigheden af at have en grupperepræsentant.

Man skal bruge konkret sprog og billeder, som kan få folk til at forstå hvad AA, region, servicekonference mm er. Det skal være konkret, spiseligt og enkelt.

I gruppesamvittighedsmøder  bør man bringe sin viden i spil og få talt om vigtigheden af at have repræsentanter, som også deltager i regionsmøder.

Regionen kan møde op i grupper og bede om at få et kvarter til at informere om regionens og repræsentanters betydning. Man skal sikre, at der findes en person i hver gruppe, som man har kontakt til (mail, tlf.), når man er ude at snakke med gruppen.

Den personlige kontakt er vigtig, f.eks. ved at man som regionsmedlem inviterer (nye) gruppemedlemmer med til møder.

I nogle tilfælde er der en kløft mellem grupper og regionsråd. Her kan man informere grupper om, at regionsmødet er deres forum. Opfordre til at tage ansvar i fællesskabet, som rækker ud over gruppen – region, land, verden.

Det skal være sjovt at deltage i regionsmøde. Et eksempel fra en af regionerne er bruge 10 minutter på de formelle ting for så at komme frem til en workshop om et emne. Grupper stiller forslag om, hvad der skal tages op på regionsmøderne, f.eks. emner eller emner til workshops.

I USA får man tilsendt information i et velkomstbrev, når en ny gruppe startes. 3 måneder efter følges op, hvor gruppen bliver bedt om at vælge en repræsentant

Den bedst bevarede hemmelighed.

De 12 Koncepter for verdens service, skrevet af Bill W. (1962), er blevet kaldt den bedst bevarede hemmelighed i A A. Dette blev skrevet i BOX 459 – som er amerikanernes ”Servicenyt” – i forbindelse med 40 året for koncepternes udgivelse.

Den korte form af koncepterne er nu blevet indskrevet i 4.udgave af ”Store Bog” (2001) på lige fod med trin og traditioner, og mange A A-medlemmer i USA gav ved udgivelsen udtryk for, at de ikke anede koncepterne eksisterede.

I Danmark har vi siden 2008 haft den korte form i vor Servicehåndbog. Vort Hovedserviceråd læser et udvalgt Koncept, når et møde åbnes og på vor Servicekonference læses de 6 garantier (12. Koncept).

Indenfor de sidste 15 år har både regioner og intergrupper holdt møder, hvor koncepterne har været et tema. I 2007 og 2012 gjorde Hovedservicerådet noget tilsvarende, netop for at koncepterne ikke skulle gå i glemmebogen.

Hovedservicerådet holdt et udvidet møde 6.-7. oktober, hvor der blev afsat 4 timer til at arbejde med Koncepterne. Efter et oplæg, hvor det blev understreget at koncepterne er en meget væsentlig del af vor tredje arv (Service), blev der arbejdet i grupper. Noget særligt for os alle var, at vi kunne arbejde ud fra de nu oversatte ”12 Koncepter for Verdensservice”, som er lige på trapperne til udgivelse. (General Service Office (GSO) i USA har manuskriptet til godkendelse i øjeblikket).

Det blev understreget at Koncepterne og servicestrukturen/konferencestrukturen er to sider af samme sag. Koncepterne er et ”værktøj”, som vore trin er for den enkelte og traditionerne for A A- gruppen.

Bill W forklarer i sine kommentarer til koncepterne, at disse også er vor historie og ikke bør gå tabt. Når vi tjener fællesskabet, gør disse det muligt at arbejde med andre i servicestrukturen med et minimum af friktion og langt mere effektivt – det være sig ved Servicekonferencer, i Hovedservicerådet, i funktionerne og i udvalg.

Det gennemgående i arbejdet med koncepterne i weekenden var, at disse kunne forøge effektiviteten og styrke kommunikationen, når vi ønsker at bane vejen for at bringe vort budskab videre.

Koncepterne finder veje for kommunikationen, så alle kommer til orde: Delegerede på Servicekonferencen, Hovedservicerådet og Regionerne, Udvalg, Komiteer og medarbejdere på Hovedservicekontoret.

Jeg var inviteret til dette udvidede Hovedservicerådsmøde, og var inden blevet spurgt om jeg ville komme med et oplæg om Koncepterne. Det vil jeg gerne sige tak for og stiller mig gerne til rådighed for Regioner eller andre enheder i service – og selvfølgelig A A-grupperne. Når vi snart udgiver Koncepterne på dansk, kan der måske være et behov for et oplæg.

 

Kærlig hilsen

Ib B