Servicenyt maj 2019

Servicekonferencen 2019

Referatet fra Servicekonferencen 2019 og resultater af afstemninger om forslagene og noter til workshops ligger nu på Hjemmesiden under ‘AA service’.

Samme sted kan du finde: Deltagernes evaluering af Servicekonferencen 2019.

Servicekonferencen 2020

Du kan indsende forslag til vedtagelse og forslag til workshops til Servicekonferencen 2020 på skemaer, du kan finde samme sted: Hjemmesiden – ‘AA Service’.

Spørgsmål vedr. Servicekonferencen 2020 bedes rettet til:

aa.dk.sek@gmail.com