Servicenyt juni 2019

Vejledning vedrørende grupper på elektroniske medier på AA Danmarks Hjemmeside.

Ligger nu på AA Danmarks Hjemmeside under AA service – Downloads.

Hattepenge

Folderen vedrørende Hattepenge ligger også på Hjemmesiden under AA service til Download.

Vejledning om økonomi

En revideret vejledning om økonomi er tilgængelig – også på Hjemmesiden – under AA service – Downloads.

Servicehåndbogen 2019

Servicehåndbogen 2019 ligger til download samme sted.

Denne bog er fundamentet for AA’s servicearbejde i Danmark. Grundlaget for den er Anonyme Alkoholikere (“Store Bog”), Tolv Trin og Tolv Traditioner og De Tolv Koncepter for Verdensservice.

Strukturhåndbogen juni 2019

Kan downloades samme sted.

Strukturhåndbogen er et supplement til Servicehåndbogen med konkrete oplysninger om opgavefordeling, valgte tjenere, tidspunkter for rotation med mere. Den bliver opdateret efter møderne i Hovedservicerådet, hvis der er behov for det.