Servicenyt september 2019

AA Landsmøde 2019 / Lokaleflytning.

På grund af indtrufne omstændigheder har uddannelsesinstitutionen Rybners i Esbjerg, som velvilligt har stillet lokaler til rådighed for AA Danmarks Landsmøde 2019 på adressen:

Rybners Tekniske Skole

Spangsbjerg Møllevej 72

6700 Esbjerg

forespurgt, om der var en mulighed for, at vi ville flytte Landsmødet til andre lokaliteter, der vil være mindst lige så velegnede og nærmere byens centrum, som dem vi har underskrevet lejekontrakt på?

Vi har fået en forklaring på skolens dilemma og har besigtiget de lokaliteter der er stillet os i udsigt.

På den baggrund har vi accepteret at flytte Landsmødet 2019 til en ny adresse som er:

Rybners Gymnasium

Grådybet 73 G

6700 Esbjerg

Der er fine forhold med en stor aula, kantine, en lang stribe af teorilokaler og lokaliteter til overnatning, alt sammen i stueplan og beliggende samlet. Der gode parkeringsforhold, og Esbjerg Vandrehjem, hvor flere har booket overnatning, ligger lige om hjørnet.

Vi håber i alle vil modtage ændringen positivt. Planlægningsgruppen i Esbjerg tager det som en oplevelse, vi sagtens kan håndtere, nu vi er ædru.

Vi håber i vil bringe budskabet videre, så vi undgår alt for megen forvirring, når Landsmødet starter.

Kærlig hilsen

AA grupperne i Esbjerg

Valg på Servicekonferencen 2020

 Vi skal have valgt:

Kasserer for Hovedservicerådet

Nordisk Delegeret

Revisor

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 29. december 2019.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/.

Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com