Servicenyt april 2020

Daglig Ledelse skriver:

 

Når dette skrives, er vi midt i ’Corona-krisen’. Når det læses (i Box 334), er den – forhåbentlig – ved at nærme sig sin afslutning.

 

Vi mener, at der er behov for, at medlemmerne af vort Fællesskab i Danmark bliver gjort bekendt med de beslutninger, som vi i Daglig Ledelse har følt os nødsaget til at træffe på Fællesskabets vegne.

 

Inden redegørelsen vil vi gerne understrege, at alle tiltag er gjort under hensyntagen til 10. Tradition. Imidlertid er vi samtidig nødt til at forholde os til det samfund, vi nu engang – også – er medlemmer af, og rette os efter de retningslinjer og forordninger, som Regeringen udsteder (men uden at tage stilling til de beslutninger der er truffet derfra).

 

Allerede meget tidligt i forløbet begyndte vi at få henvendelser fra bekymrede medlemmer. De første vedrørende det ’at holde i hånd og give kram’. Her henviste vi til 4. Tradition.

 

De følgende dage begyndte der at komme henvendelser med spørgsmål om vores stillingtagen til at afholde møder. Efterhånden også nogle, der direkte opfordrede os til at ’forbyde’ afholdelse af møder, hvilket vi naturligvis afviste, fortsat med henvisning til 4. Tradition.

 

Efter Regeringens Pressemøde den 10. marts, hvor det blev forbudt at samles mere end 10 mennesker på samme sted, mente vi, at tiden var inde til, at vi i Daglig Ledelse foretog os lidt mere, og da vi modtog den skrivelse fra General Service Office, som nu findes på AA’s Hjemmeside – i original og oversat form – blev vi enige om – for at hjælpe grupperne og for at undgå splid grupperne imellem – at opfordre grupperne til at aflyse møderne. Samtidig henviste vi til General Service Offices oplysninger om mulighederne for internet møder med mere.

Dette var et skridt videre end GSO anbefalede, men den danske Regerings forordninger var også – i hvert tilfælde på det pågældende tidspunkt – væsentligt mere vidtgående end blandt andet USA’s, og jævnfør indledningen mente vi, at det måtte være på sin plads med en indskærpet  oplysning.

 

Vi har siden måttet aflyse et Hovedservicerådsmøde i marts, ligesom årets Servicekonference, som skulle have været afholdt i maj måned, er blevet flyttet til oktober måned. Indtil videre er et enkelt møde i Daglig Ledelse blevet aflyst.

 

På nuværende tidspunkt i midten af april måned håber vi, at vi kan afholde møde i Hovedservicerådet i juni måned, ligesom vi håber på, at kunne afholde møde i Daglig Ledelse den 4. maj og den 2. juni (der deltager kun de 3 medlemmer samt Forretningsføreren).

Landsmødet i Nordjylland i september må muligvis flyttes til sidst i oktober, men det er endnu uvist.

 

Vi kommunikerer pr mail, både vi 3 i Daglig Ledelse, og Hovedservicerådet, så vort Fællesskab er fortsat i trygge hænder.

 

Med hensyn til at begynde at holde fysiske møder igen, råder vi alle grupper til at holde øjne og ører åbne for Regeringens tiltag i forbindelse med genåbningen af Danmark. Der vil ikke komme nogen direkte opfordring fra os i Daglig Ledelse, men på et tidspunkt, når det skønnes rigtigt, vil opfordringen til at aflyse møderne blive taget af Hjemmesiden.

 

Daglig Ledelse, medio april 2020

 

Vedr. brug af Zoom på online AA-møder

I forbindelse med Covid-19 er der oprettet næsten 100 online AA-grupper. Hovedparten af grupperne bruger videotjenesten Zoom, og står på AA’s mødeliste
Det har medført en debat om tjenesten – både om offentliggørelsen af mødernes adresse og ID og om sikkerheden, når man deltager.

At offentliggøre et digitalt mødes tidspunkt og ID svarer efter min mening til at oplyse et tidspunkt og en fysisk adresse i mødelisten. Hvis man er interesseret, kan man jo møde op på en fysisk adresse, og se hvem der går ind ad døren, men det afholder os ikke fra at gå til møde.
Hvis du ikke er bange for at sende mails, så virker Zoom-møder også. Det væsentligste er at nå alkoholikeren der stadig lider.

Zoom har fornyelig opdateret sine generelle indstillinger. Det betyder, at på nye møder skal man bruge password og ikke kun linket. Der bliver som standard oprettet et venterum, hvor værten kan se hvem der vil deltage, og så lukke deltagerne ind til mødet.

Ser man på GSO’s anbefalinger til online møder skriver de flg.:

”A. A. støtter ikke nogen specifik måde at mødes på som en gruppe digitalt. Hver gruppe skal selv beslutte, hvad der fungerer bedst til dennes behov. Du kan besøge følgende udbydere for at få mere information om, hvordan du bruger deres platforme til at oprette et online møde.” (min oversættelse) herefter nævnes en række eksempler her under Zoom.

Min konklusion.

GSO blander sig på intet tidspunkt i denne debat. Vi værner alle om anonymiteten, på forskellig vis, og sådan skal det også være. Vi skal ikke lade os skræmme hver gang dagspressen bruger ordet at hacke.

KH

Niels i Data