Servicenyt maj 2021

COVID-19 OG AA-MØDER

Der er nu mulighed for at holde AA-møder med op til 25 deltagere.

Hvorledes dette skal håndhæves må afgøres af Gruppesamvittigheden, eventuelt i samarbejde med lokaleudlejeren.

Det er uændret gruppernes ansvar at holde midlertidige ændringer og meddelelser om lokale nedlukninger opdateret, ligesom det er op til den enkelte gruppe at undersøge, om der er krav om coronapas hos de lokale myndigheder.

 

Har du spørgsmål til AA-data så se på hjemmesiden: https://dkaa.dk/faa-svar-paa-aa-teknik/

 

Se tidligere udgaver af Box 334 se her: https://box334.dkaa.dk/