AA og internettet

Råd og forslag om internetsikkerhed.

Anonyme Alkoholikere hverken støtter eller modsætter sig brugen af sociale netværkssider. Vi er dog blevet bevidste om de farer, der kan opstå ved at bryde anonymiteten på internettet indenfor disse sites og har derfor produceret en folder: “Råd og forslag til internetsikkerhed” for AA -medlemmer.
Internettets sociale websteder er i sagens natur offentligt tilgængelige. Selvom brugerne opretter konti og anvender brugernavne og adgangskoder, når man benytter sig af webstedet, er det stadig et offentligt medie, hvor AA -medlemmer og ikke -AA’ere mødes. Så længe man ikke præsenterer sig som AA -medlem, opstår der ingen interessekonflikt. Men hvis du afslører dig selv som AA -medlem og du bruger dit fulde navn og/eller et billede, såsom et foto af hele dit ansigt, vil dette være i strid med ånden i den 11. tradition, som lyder således:

“Vores forhold til offentligheden bør udmærke sig ved personlig anonymitet. Vi mener, at AA bør undgå opsigtsvækkende reklame. Vi bør ikke optræde i medierne med navn og billeder. Vores PR-virksomhed bør ledes af princippet om tiltrækning frem for hvervning og reklame. Det er aldrig nødvendigt, at vi roser os selv. Vi har det bedre med at lade venner anbefale os.”
1. Vær meget opmærksom på din egen og andres anonymitet hvis du tilslutter dig en gruppe med Anonyme Alkoholikere eller AA i sit navn, selv om der er en erklæring, hvori man fralægger sig ansvaret.
2. Det er tilrådeligt ikke at tilkendegive, at du er medlem af AA. Hvis du vælger at deltage i en gruppe, benyt da kun generelle vendinger om helbredelse, trin osv.
3. Det er tilrådeligt ikke at skrive en besked på nogens “Wall” om møder, ædruelighed eller AA.
4. Det er tilrådeligt ikke at offentliggøre billeder fra AA -funktioner eller begivenheder, medmindre du har en tilladelse fra de mennesker, der er med på dem. Hvis billederne bliver offentliggjort, er det tilrådeligt ikke at markere/identificere personer ved deres fulde navn og derefter at sørge for, at disse billeder kun kan ses af dine venner i fællesskabet.
5. Hvis du vælger at bryde din anonymitet på din profil, bør du sikre, at siden kun er tilgængelig for dine venner og ikke for den brede offentlighed.
6. Når du opretter en AA -relateret begivenhed på et websted, bør du sikre dig, at det er privat, så at de inviterede ikke får deres anonymitet brudt, hvis de beslutter
at deltage. Du bør sørge for, at gæstelisten for en AA-relateret begivenhed er skjult.
7. Du bør være forsigtig med ikke at videregive personlige oplysninger, dvs. fastnet-eller mobiltelefonnummer, adresse eller e-mailadresse til folk, du kun lige har mødt online, uanset hvor troværdige, de kan synes.
8. Du bør være opmærksom på, at personlige indstillinger for private oplysninger uforvarende kan fjernes, når du accepterer tilføjelser fra personer, der måske ikke er opmærksomme på din forbindelse til AA.
9. Man bør huske på, at mange sociale netværkssider har interface med e-mail-adressebøger og andre netfaciliteter. Nettets sociale websteder kan, og gør det ofte, ændre den underliggende struktur af forskellige årsager, der normalt er af kommerciel art. Disse ændringer kan overskrive eksisterende personlige indstillinger eller nulstille dem, til et ”default” niveau, som kan være mere åbent, end kontohaveren ønsker det. Hvis AA indgår i nogen del af din adresse eller navn, kan dette uforvarende afsløre dit eget medlemskab og andres i din adressebog.
10. Hvis du ikke er sikker på, hvordan internettet og især nettets sociale websteder fungerer, er det tilrådeligt at bede om hjælp hos nogen, som kan forklare dette for dig.
Oversættelse af:
Hints and suggestions on Internet Safety
Med tilladelse fra:
Alcoholics Anonymous
P.O. Box 1, 10 Toft Green, York Y01 7NJ
Telefon (01904) 644026
Website adresse: www.alcoholics-anonymous.org.uk
National Helpline nummer: 0845 769 7555
General Service Board of Alcoholics Anonymous (Great Britain) Ltd. registreret velgørende organisation nr. 226.745.
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et medie, hvorfra det kan fremskaffes, eller transmitteres under nogen form eller på nogen måde uden forudgående tilladelse fra udgiveren.