Internationalt samarbejde

Det internationale arbejde der laves i Anonyme Alkoholikere, kan bedst forstås som AA Servicearbejde på tværs af landegrænser.
Alt Servicearbejde har til formål, at gøre det lettere for grupperne at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. Dette gøres blandt andet ved at have forskellige services, telefon-, e-mail vagt, litteratursalg og oversættelse, en servicekonference hvor grupperne kan samles og tage del i Anonyme Alkoholikeres velfærd, og udgøre den samlede gruppesamvittighed for hele fællesskabet, og mange andre services.
I det internationale samarbejde deler vi erfaringer vedrørende disse forskellige serviceorganer og lærer af hinanden, hvilke ting der virker og hvilke der ikke gør. Møderne i det internationale samarbejde har ingen besluttende kompetencer, men disse Servicemøder kan udtrykke holdninger og komme med ideer, som de delegerede kan arbejde videre med.
Man kan også vælge at se det, som et sponsor-sponsee samarbejde, hvor de mere erfarne giver videre til de mindre erfarne. Det er lige så vigtigt for fællesskabet Anonyme Alkoholikere i Danmark at deltage i dette samarbejde, som det er for den enkelte alkoholiker at deltage i A.A. møderne. Ligesom det står beskrevet i 12. Trin: ”Vi forsøger at bringe dette budskab videre”, hvilket jo kun kan gøres, hvis man har erfaring med budskabet, så sker det samme i det internationale arbejde, hvor det ikke direkte er budskabet, men erfaring med service, der bringes videre. Nogle gange får man og nogle gange giver man. Begge dele er meget vigtig for vores udvikling.
De internationale delegerede er alle valgt af servicekonferencen i Danmark. De er fællesskabets repræsentanter. Du eller din gruppe, din region eller dit udvalg, er derfor meget velkommen til at henvende sig til de delegerede med spørgsmål og for at høre om de erfaringer med idéer du/I går med. Det er ikke sikkert at vi kender svaret, men vi har et stort netværk, som vil kunne hjælpe.
Hvis vores vidunderlige fællesskab skal blive ved med at udvikle sig og stadig bestå i mange år frem i tiden, så er vi nødt til, som fællesskab, at være en del af det store verdensomspændende fællesskab i Anonyme Alkoholikere.
På de næste sider kan du læse mere detaljeret om, hvad de delegerede for henholdsvis Nordisk, Europæisk Service Møde (ESM) og Verdens Service Møde (WSM) arbejder med, hvad der sker der og på hvilken måde.