Europæisk service

Vort formål med Europæisk Service Møde (ESM) er det samme som ved al anden AA aktivitet: At bringe budskabet videre til den stadigt lidende alkoholiker, uanset hvem hun eller han er og hvilket sprog, der bliver talt.
For at opfylde dette mål forsøger vi at finde veje og muligheder, ved at delegerede fra Europa deler erfaring styrke og håb.AA er et internationalt fællesskab, hvor det at bringe budskabet videre, ikke kender til landegrænser eller andre barrierer.
ESM kan også repræsentere et udtryk for AA’s gruppesamvittighed i Europa.
ESM er også en af de zoner, som fællesskabet Anonyme Alkoholikere er delt ind i.
Ligesom vi som personer i fællesskabet har brug for, at dele erfaring, styrke og håb med andre alkoholikere, så har A.A. Danmark brug for at gøre det samme med andre lande. Vores struktur og vores service er ikke statisk og kan hele tiden forbedres. Og vi kan bringe vores erfaringer videre til nyere strukturer.
Der afholdes ESM hvert andet år i ulige årstal. I Danmark vælges de delegerede for 4 år og deltager således i 2 ESM. De 2 delegerede vælges på Servicekonferencen i Danmark. Normalt vælges den nye delegerede 1½ år før deltagelse i sit første ESM, så der e tid til at sætte sig grundigt ind i opgaven.

16. Europæiske servicemøde 2011
17. Europæiske servicemøde 2013
ESM_rapport 2015
Rapport fra SK 2015 Storbritannien
19. Europæiske servicemøde 2017
ESM_rapport 2019