Nordisk service

Nordisk samarbejde

Formålet med Nordisk samarbejde er det samme som ved al anden AA aktivitet: At bringe budskabet videre til den stadigt lidende alkoholiker, uanset hvem hun eller han er og hvilket sprog, der bliver talt.
For at opfylde dette mål forsøger vi at finde veje og muligheder, ved at delegerede fra Norden deler erfaring styrke og håb. For tiden er det Finland, Norge, Sverige og Danmark, der deltager i dette samarbejde.
AA er et internationalt fællesskab, hvor det at bringe budskabet videre, ikke kender til landegrænser eller andre barrierer.
Erfaringen har vist, at en velfunderet servicestruktur sætter os alle i bedre stand til at bringe budskabet videre på en mere effektiv måde. Derfor opmuntrer og støtter det nordiske samarbejde landene i opbygning og udvikling af en sådan struktur.
Ligesom vi som personer i Fællesskabet har brug for, at dele erfaring, styrke og håb med andre alkoholikere, så har AA Danmark brug for at gøre det samme med andre lande. Vores struktur og vores service er ikke statisk og kan hele tiden forbedres. Og vi kan bringe vores erfaringer videre til nyere strukturer.

Samarbejdet foregår ved at der hvert år – i forbindelse med Nordisk Møde – afholdes møde med de Nordiske Delegerede. Emnet er at udveksle erfaringer fra de enkelte lande via rapporter og oversigter. Nordisk Møde går på skift imellem landene. I Danmark afvikles det sammen med Landsmødet i uge 38.

Desuden mødes de Delegerede til et Temamøde, der ligeledes afvikles i landene efter tur. Til Temamødet tages udgangspunkt i et konkret tema, der er det samme, som er temaet i det Internationale samarbejde (Europæisk Servicemøde (ESM) og Verdens Service Møde (WSM)). I dette temamøde deltager lejlighedsvis andre indbudte personer med særligt kendskab til temaet.

I fællesskab er der udarbejdet Retningslinjer for Nordisk samarbejde (se link nedenfor)

Yderligere oplysninger om funktionen i Danmark og om, hvem der er Delegeret kan læses i Servicehåndbogen og Strukturhåndbogen (ligger på hjemmesiden under ”Downloads”)

Teksten justeret 2018