Krimordning

Nedennævnte forslag blev vedtaget på Servicekonferencen den 26. april 2015.

Dette betyder, at den aftale vi har haft med Kriminalforsorgen om at personer efter aftale kan få dokumenteret deres fremmøde ved AA-møder er opsagt. I denne forbindelse er bestilling af krimkort på Hovedkontoret ophørt.

Vi har fortsat et ønske om at få en dialog med Kriminalforsorgen omkring etablering af en ny aftale.

I det omfang der fremover i grupperne møder medlemmer op, der ønsker en dokumentation for fremmøde i Gruppen, er det op til gruppesamvittigheden om en sådan dokumentation skal gives.

Forslag på Servicekonferencen 2015:

Den nuværende KRIM ordning mellem kriminalforsorgen og Anonyme Alkoholikere opsiges.

Begrundelse: Servicekonferencen vedtog i 1993, at Fællesudvalget, på vegne af Fællesskabet, kunne underskrive en aftale med kriminalforsorgen. Siden dengang er der sket meget. I dag ved vi ikke rigtigt længere, hvad ordningen indebærer. Det samme gør sig tilsyneladende gældende i kriminalforsorgen. Vi har gentagne gange kontaktet dem uden at få et svar. I år blev der udsendt et spørgeskema til alle grupper i Danmark. Svarene på disse viste, at ordningen bruges meget forskelligt og af andre end kriminalforsorgen. Vi mener ikke, at Anonyme Alkoholikere kan deltage i en ordning, hvor vi ikke kender konsekvenserne af brugen.