Økonomi

AA’S tradition om at være selvforsynende

AA’s medstifter fortæller om grundene til, at AA-grupper ikke søger bidrag udefra, og hvorfor de støtter AA’s hovedkontor.

AA’s vidtstrakte Tolvtetrinsarbejde, der bringer budskabet til den næste alkoholiker, er selve hjerteblodet i vores AA-foretagende. Uden denne afgørende aktivitet ville vi alle snart visne og dø.

Hvordan passer AA’s service – på verdensplan, regionalt og lokalt – ind i vores organisation? Hvorfor skal vi finansiere disse funktioner? Svaret er enkelt nok. Hver eneste AA-service er udtænkt for at gøre mere og bedre Tolvtetrinsarbejde muligt. Det gælder, hvad enten det er en gruppes mødested, et centralt eller regionalt kontor, sponsorering, eller det er kontoret for World Service i New York, der arbejder for at bevare enhed og effektivitet over hele kloden.

Selv om de ikke er dyre i drift, er disse serviceenheder helt afgørende for vores fortsatte ekspansion – for vores overlevelse som et fællesskab. Deres omkostninger er en kollektiv forpligtelse, der hviler helt og holdent på os alle. Vores støtte til denne service udgør rent faktisk en anerkendelse fra vores side.  AA skal overalt kunne fungere med fuld styrke, og ifølge vores tradition om at være selvforsynende er vi alle med til at betale regningen.

Vi har længe vidst, at Anonyme Alkoholikere ikke har behov for bidrag udefra. Vores fællesskab er selvforsynende. AA-grupper forsøger heller ikke at afholde udgifterne til behandling for tusinder af nykommere. Vi lærte for længe siden, at det ikke kan lade sig gøre.

I stedet tilbyder AA nykommeren en åndelig livsstil, der kan fjerne hans alkoholproblem. Når dette er opnået, vil nykommeren i selskab med sine lidelsesfæller så begynde at løse sine personlige problemer – herunder de økonomiske.

Så AA-grupperne i sig selv modtager ikke bidrag udefra – og de støtter heller ingen. Ved første øjekast kan denne holdning synes at være hård, næsten ufølsom. En enorm erfaring siger os dog noget andet. Pengegaver – som en forudsætning for at blive ædru – er som regel værdiløse, når de forbindes med en AA-gruppe.

Selvfølgelig ser vi AA’s primære service i det Tolvtetrinsarbejde, titusinder af os dagligt udfører for at bringe AA-budskabet til nykommere. Vi rejser millioner af kilometer, og vi er fraværende fra arbejde og hjem. Samlet set lægger vi meget store beløb. Som enkeltpersoner tøver vi ikke med at give midlertidig økonomisk støtte til nykommeren, hvis og når han synes at ønske ædruelighed først. Her er altså penge, der kan gøre godt, og de bliver altid givet på en meget personlig basis. Og måske kan det ikke udelukkende kaldes velgørende, eftersom Tolvtetrinsarbejdet betyder mere sikker ædruelighed og tilføjer åndelig vækst for sponsoren.

Begge disse principper forstår vi: AA ønsker ingen bidrag udefra, og vi støtter vores egne serviceenheder økonomisk. Vi forstår dem – men vi glemmer det somme tider.

Bill W.

Grapevine, oktober 1967


 

Hattepenge
Hattepenge til fælles service i AA Danmark bedes sendt på følgende måde:
Ved betaling i Danmark Reg. nr. 4180 kontonummer 8726000
Ved betaling fra udlandet: IBAN DK 6300 8726000