Læs TDE & mail liste

Til Daglig Eftertanke, TDE, er en bog, der udgives af Anonyme Alkoholikere. Bogen indeholder citater fra AA’s litteratur og kommentarer. Bogen er opdelt med en side for hver dag i året og benyttes til daglig refleksion. Bogen kan købes i Anonyme Alkoholikeres webbutik, men Anonyme Alkoholikere har også oprettet en gratis e-mail service.

Tilmeld dig til TDE maillisten


18. FEBRUAR
VI HAR VOR EGEN VEJ

... fandtes der intet andet tilbage end at tage imod det enkle sæt åndelige redskaber, som blev lagt for vore fødder.
ANONYME ALKOHOLIKERE. KAP. 2

Mit første forsøg med Trinene gjorde jeg af pligt og nødvendighed, hvilket resulterede i en følelse af dyb modløshed stillet ansigt til ansigt med alle disse biord: modigt, ydmygt, fuldstændigt, direkte og bare. Jeg betragtede Bill W. som heldig, fordi han havde haft en så storslået, endda sensationel, åndelig oplevelse. Jeg måtte, som tiden gik, finde frem til, at jeg skulle følge min egen vej. Efter at have været nogle få dage i AA-Fællesskabet og specielt takket være udvekslingen af erfaringer ved møderne, forstod jeg, at hver især lidt efter lidt finder sit eget fodslag i arbejdet med Trinene. I stigende grad prøver jeg at leve i overensstemmelse med disse foreslåede principper. Som et resultat af disse Trin kan jeg i dag sige, at min holdning til livet, til mennesker og til alt, hvad der har med Gud at gøre, er forandret og forbedret.