Forfatterarkiv: Frank

Servicenyt januar 2020

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE SERVICEKONFERENCEN 2020:

ÆNDRING AF TIDSPUNKT OG STED!

‘Sund og Skov’ har meddelt, at de ikke kan afholde vores Servicekonference 2020. Derfor har det desværre været nødvendigt at ændre tid og sted:

TID: 2. – 3. MAJ 2020

STED: BROGÅRDEN, ABELONELUNDVEJ 40, STRIB, 5500 MIDDELFART

Servicenyt november 2019

Ny udgave af ‘Store Bog’

Den 4. udgave af bogen “Anonyme Alkoholikere” er udkommet og til salg i vores Bogshop.

Nye downloads fra Hjemmesiden

Det er nu muligt at downloade 9. trins løfterne og Indledningen til 5. kapitel fra 4. udgave af bogen “Anonyme Alkoholikere” på vores Hjemmeside under ‘AA service’ – ‘Downloads’.

Ligeledes er det muligt samme sted at downloade folderen om Hattepenge og Hattepenge bordskilt.

Valg på Servicekonferencen 2020

 Vi skal have valgt:

Kasserer for Hovedservicerådet

Nordisk Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisor

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 29. december 2019.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/.

Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt september 2019

AA Landsmøde 2019 / Lokaleflytning.

På grund af indtrufne omstændigheder har uddannelsesinstitutionen Rybners i Esbjerg, som velvilligt har stillet lokaler til rådighed for AA Danmarks Landsmøde 2019 på adressen:

Rybners Tekniske Skole

Spangsbjerg Møllevej 72

6700 Esbjerg

forespurgt, om der var en mulighed for, at vi ville flytte Landsmødet til andre lokaliteter, der vil være mindst lige så velegnede og nærmere byens centrum, som dem vi har underskrevet lejekontrakt på?

Vi har fået en forklaring på skolens dilemma og har besigtiget de lokaliteter der er stillet os i udsigt.

På den baggrund har vi accepteret at flytte Landsmødet 2019 til en ny adresse som er:

Rybners Gymnasium

Grådybet 73 G

6700 Esbjerg

Der er fine forhold med en stor aula, kantine, en lang stribe af teorilokaler og lokaliteter til overnatning, alt sammen i stueplan og beliggende samlet. Der gode parkeringsforhold, og Esbjerg Vandrehjem, hvor flere har booket overnatning, ligger lige om hjørnet.

Vi håber i alle vil modtage ændringen positivt. Planlægningsgruppen i Esbjerg tager det som en oplevelse, vi sagtens kan håndtere, nu vi er ædru.

Vi håber i vil bringe budskabet videre, så vi undgår alt for megen forvirring, når Landsmødet starter.

Kærlig hilsen

AA grupperne i Esbjerg

Valg på Servicekonferencen 2020

 Vi skal have valgt:

Kasserer for Hovedservicerådet

Nordisk Delegeret

Revisor

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 29. december 2019.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/.

Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt juni 2019

Vejledning vedrørende grupper på elektroniske medier på AA Danmarks Hjemmeside.

Ligger nu på AA Danmarks Hjemmeside under AA service – Downloads.

Hattepenge

Folderen vedrørende Hattepenge ligger også på Hjemmesiden under AA service til Download.

Vejledning om økonomi

En revideret vejledning om økonomi er tilgængelig – også på Hjemmesiden – under AA service – Downloads.

Servicehåndbogen 2019

Servicehåndbogen 2019 ligger til download samme sted.

Denne bog er fundamentet for AA’s servicearbejde i Danmark. Grundlaget for den er Anonyme Alkoholikere (“Store Bog”), Tolv Trin og Tolv Traditioner og De Tolv Koncepter for Verdensservice.

Strukturhåndbogen juni 2019

Kan downloades samme sted.

Strukturhåndbogen er et supplement til Servicehåndbogen med konkrete oplysninger om opgavefordeling, valgte tjenere, tidspunkter for rotation med mere. Den bliver opdateret efter møderne i Hovedservicerådet, hvis der er behov for det.

 

 

 

Servicenyt maj 2019

Servicekonferencen 2019

Referatet fra Servicekonferencen 2019 og resultater af afstemninger om forslagene og noter til workshops ligger nu på Hjemmesiden under ‘AA service’.

Samme sted kan du finde: Deltagernes evaluering af Servicekonferencen 2019.

Servicekonferencen 2020

Du kan indsende forslag til vedtagelse og forslag til workshops til Servicekonferencen 2020 på skemaer, du kan finde samme sted: Hjemmesiden – ‘AA Service’.

Spørgsmål vedr. Servicekonferencen 2020 bedes rettet til:

aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt marts 2019

Hattepenge til AA Danmark med Mobilepay

Det er nu muligt at indbetale Hattepenge til AA Danmark med Mobilepay: 83611.

Mobilepay findes på vores Hjemmeside under ‘Kontakt’.

Servicenyt januar 2019

Gruppe oplysninger.

AA-data er blevet opfordret til at kontakte AA-grupperne for at opdatere oplysninger som mødetidspunkter, gruppekontaktpersoner, mailadresse til den enkelte gruppe.

Vi har ikke mulighed for at kontakte de enkelte grupper, da de kontaktoplysninger vi har, i mange tilfælde er meget mangelfulde.  Det er den enkelte gruppes egen opgave at sørge for at de oplysninger som regionerne og AA har om de enkelte grupper, er korrekte. AA-data og regionerne deler database. Så blot en af parterne har fået de korrekte oplysninger, så er det nok. På AA’s hjemmeside findes der blanketter til at give oplysningerne.

Af naturlige årsager er en del på vagt over for hvilke oplysninger det er der opbevares i databasen. Vi opbevarer ikke personnumre. Vi har navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse på kontaktpersoner, telefonvagter, personer i service og brugere af nyhedsbrevene.
Under gruppernes oplysninger findes der oplysning om hvem, der er gruppekontaktperson.
alle der står i databasen har krav på at få slettet deres navn, hvis de ønsker det.

AA-data

Niels.

 

Kontaktpersoner søges i hele landet

AA`s telefon- og E-mailvagt søger kontaktpersoner, som vil ringe til folk, der har henvendt sig for at få hjælp til at holde op med at drikke. Evt. kan kontaktpersonen hjælpe med at komme til det første møde.

Kontaktpersonens tlf.nr. bliver kun udleveret til vagterne.

Vi har brug for flere kontaktpersoner, bl.a. er der ikke en eneste på hele Lolland.

Henvendelse kan ske til tlf. 60 25 05 50, 40 60 46 71 eller aa.dk.telev@gmail.com.

Servicenyt december 2018

Midlertidige ændringer – Hold mødelisten ajour!

Jul og nytår står for døren. I jule-og nytårsdagene er der mange AA-grupper der enten flytter deres møde eller må aflyse mødet. Især nykommere og ikke faste deltagere kan komme til at gå forgæves. Det giver os en særlig forpligtigelse til at informere om disse midlertidige ændringer.

Heldigvis findes MIDLERTIDIGE ÆNDRINGER på AA’s hjemmeside. Ved at udfylde en blanket 0m midlertidig ændring i din gruppe, kommer det på AA’s hjemmeside i løbet af 24 timer. Du behøver ikke at tænke på at ophæve ændringen – det sker automatisk. Hvert år ved juletid bruger mere end 100 grupper dette tilbud. Du finder blanketten her: https://dkaa.dk/find-aa-moder/midlertidigeændringer/

Mødelisten som PDF-fil.

Midlertidige ændringer kommer ikke på papir-mødelisten (PDF), men optræder udelukkende på hjemmesidens mødesøgning.

Niels i AA-data

 

Nyt tilbud i Bogshoppen

En lille bogpakke med bøgerne “AA bliver voksen”, “AA´s Historie i Danmark” og hæftet “Alkoholisme og AA programmet” for kun 199 kr.

AA Danmarks Bogsalg / Ib & Jacky

Åbent mandag kl. 10:00 til 13:00 og torsdag kl. 15:00 til 18:00 på Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv., 2200 Kbh. N

Tlf: 35 81 04 24

 

Servicepost som sekretær for Telefon og E-mail udvalget.

Bor du i Storkøbenhavn eller opland, og har du lyst til at være en del af AA´s Hovedservicekontor?

Telefon og E-mail udvalget tilbyder en servicepost som sekretær til at bistå os med administrative opgaver.

Telefon og e-mail udvalget er ansvarlig for AA´s landsdækkende telefon og e-mail vagt, – herunder at oplære vagter og lave vagtplan. Vi er også ansvarlige for, at der er kontaktpersoner, som telefonvagterne kan henvise den lidende alkoholiker videre til.

Vi søger en frivillig sekretær, der kan bistå os med administrative opgaver, som er: 

 • Printe Håndbogssider til nye telefon- og e-mailvagter, putte dem i A4 mapper med faneblade og pakke Håndbog og telefon ind. Pakken skal frankeres i Bogsalget og derefter afsendes.
 • Opdateret vagtliste, når der er skift af vagter
 • Udlevere og indhente nøgler til/fra kontorvagterne til Hovedservicekontoret
 • Sende og modtage telefoner til og fra telefonvagter
 • Administrere ”Tro-og-love” erklæringerne samt holde databasen opdateret
 • Deltage i det månedlige møde for funktionerne på Hovedservicekontoret

Arbejdet kommer til at foregå på Hovedservicekontoret i Thorsgade 59, 3 tv. 2200 København N.

Opgaverne svarer til ca. 3 timer om ugen, og du er selv med at bestemme din arbejdstid i samråd med telefonvagtskoordinatoren. Vi sørger også for, at du får den oplæring, du har brug for.

Servicen kræver, at du:

 • Har mindst 12 måneders ædruelighed
 • Kendskab til trin og traditioner
 • Mulighed for at møde op på Hovedkontoret i Thorsgade 59 en gang om ugen
 • Brugererfaring med it

Hvis du vil høre mere om servicen eller er du måske interesseret, så kontakt os på telefon: 60 25 05 50 , eller skriv til os på e-mail aa.dk.telev@gmail.com

 

Rapport fra det 25. Verdens Service Møde i Durban, Sydafrika

Vore Internationale Delegerede var til  World Service Meeting (WSM) fra den 7. – 11. oktober 2018. Deres rapport fra mødet ligger nu på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/ AA Service – Internationalt – Verdens service: WSM 2018 rapport.

 

Valg på Servicekonferencen 2019

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Viceformand for Hovedservicerådet

International Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 30. december 2018.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/. Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com

 

 

 

Servicenyt november 2018

Servicepost som sekretær for Telefon og E-mail udvalget.

Bor du i Storkøbenhavn eller opland, og har du lyst til at være en del af AA´s Hovedservicekontor?

 Telefon og E-mail udvalget tilbyder en servicepost som sekretær til at bistå os med administrative opgaver.

 Telefon og e-mail udvalget er ansvarlig for AA´s landsdækkende telefon og e-mail vagt, – herunder at oplære vagter og lave vagtplan. Vi er også ansvarlige for, at der er kontaktpersoner, som telefonvagterne kan henvise den lidende alkoholiker videre til.

Vi søger en frivillig sekretær, der kan bistå os med administrative opgaver, som er:

 • Printe Håndbogssider til nye telefon- og e-mailvagter, putte dem i A4 mapper med faneblade og pakke Håndbog og telefon ind. Pakken skal frankeres i Bogsalget og derefter afsendes.
 • Opdateret vagtliste, når der er skift af vagter
 • Udlevere og indhente nøgler til/fra kontorvagterne til Hovedservicekontoret
 • Sende og modtage telefoner til og fra telefonvagter
 • Administrere ”Tro-og-love” erklæringerne samt holde databasen opdateret
 • Deltage i det månedlige møde for funktionerne på Hovedservicekontoret

Arbejdet kommer til at foregå på Hovedservicekontoret i Thorsgade 59, 3 tv. 2200 København N.

Opgaverne svarer til ca. 3 timer om ugen, og du er selv med at bestemme din arbejdstid i samråd med telefonvagtskoordinatoren. Vi sørger også for, at du får den oplæring, du har brug for.

Servicen kræver, at du:

 • Har mindst 12 måneders ædruelighed
 • Kendskab til trin og traditioner
 • Mulighed for at møde op på Hovedkontoret i Thorsgade 59 en gang om ugen
 • Brugererfaring med it

Hvis du vil høre mere om servicen eller er du måske interesseret, så kontakt os på telefon: 60 25 05 50 , eller skriv til os på e-mail aa.dk.telev@gmail.com

 

Lån af Beachflag

Hvis grupperne vil låne Beachflagene, kan de kontakte Bogsalget, der så  reserverer flagene. Afhentning og aflevering foregår  efter aftale i Bogsalgets åbningstider.

 

Valg på Servicekonferencen 2019

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Viceformand for Hovedservicerådet

International Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 30. december 2018

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/. Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com