Kategoriarkiv: Service nyt

Servicenyt oktober 2018

Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant?

På Hovedservicerådsmødet den 07.10.18 blev det vedtaget, at vedhæfte de mange indlæg/forslag der kom på Servicekonferencen 2018 i  den workshop der hed W04: Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant med henblik på at regioner og grupper kan arbejde videre med dem.

 Anonyme Alkoholikere – Servicekonferencen -2018 Workshop 04:

Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant?

Emnestiller Region Nordjylland.

Vi oplever, at mange grupper ikke er med i den del af A A’s service, og derved mistes forbindelsen og kommunikationen grupper og region imellem.

Begrundelse: Det tredje ben i A A’s trekant

KOMITEERNES NOTER TIL EMNET

Komiteen Medier:

Grupperepræsentanten refererer fra regionsmøderne

Besøge grupperne for at fortælle hvad der foregår og forslå stille og roligt at det vil være en god ide med grupperepræsentant

Villigheden til at deltage I service starter i Gruppesamvittigheden. Er den stærk, er det lettere at opstille kandidater.

Uddel folderen: ”Glæden ved at være grupperepræsentant”

Speak om service på landsmøde

Komiteen Service:

Sig det til møderne at der mangler en grupperepræsentant og fortæl om hvad det er at være grupperepræsentant!

Der mangler mange grupperepræsentant, løsningen ligger i regionen.

Information  om hvor der er møde. Informere om der er regionsmøder.

Den eksisterende grupperepræsentants opgave er at videregive stafetten. Fortælle om regionen, arbejdet og hvorfor, og hvad man får ud af det. Også gerne snakke om, hvor dejligt det er at være på Servicekonference. Tiltrækning frem for agitation!

Fortæl om, at  der er et behov for en grupperepræsentant! Fortæl åben og ærligt, gå til den enkelte og opfordre til at blive grupperepræsentant – ikke altid til den brede forsamling.

Hver enkelt  gruppe skal blive bedre til at tage mod nykommere, og  der skal grupperepræsentant hjælpe til.

Besøg andre grupper og fortæl om glæden og muligheder, som det giver at være grupperepræsentant! Tag gerne ud til andre grupper!

Vi skal tættere på, distancen skal væk. Vi skal involvere grupperne, uddele opgaver. Regionen, kan fx give en gruppe en bestemt opgave, såsom at kontakte et sygehus eller et behandlingshjem.

Der må gerne være noget kød på at være grupperepræsentant, fx ved dagsorden til grupperepræsentantmøde. Få gjort grupperepræsentanten  nyttig, så det ikke bare er, hvem laver kaffe og hvem er mødeleder.

Snak/fortæl om de muligheder og hvorfor der skal være en grupperepræsentant. Del pjecer ud ”Glæden ved at være grupperepræsentant” .

Er det en AA-Gruppe eller er det et møde? Et møde er noget man ”bare” går til. Tag din sponsi med og fortæl ham/hende om glæden ved at være grupperepræsentant!

Hvor tit har vi hørt et speak som handler om service? Men om helbredelse.

Komiteen Visioner:

Når du er til møder fortæl i grupper om, hvad der sker I regionen.

Fortæl, fortæl,  fortæl om det!

Vi kører nogle stykker fra gruppen sammen i bil til regionsmøde

Det vigtigt at regionen gør sig synlig i grupperne.

Værtsgruppe.

Dele om hvad service gør for mig.

Få informationsudvalget ud i grupperne

Brug trekantens 3 ben

Vi skal være bedre til at åbne døren og få folk med.

Måske skal regionens rolle ændres.

Kik på definitionen af møder og grupper

Regionsmøder kan være kedelige.

På hjemmesider ligger der et forslag til, hvordan man holder gruppe samvittighedsmøde

Speaker på regions møde

Skype møde/speak på regionsmødet

At vi holder det simpelt og enkelt til møderne

Der skal måske ikke ændres noget, vi har en struktur der fungerer.

I gruppen er det ikke altid populært at dele om regions arbejde.

Erfarende og aktive skal være bedre til at fortælle om, hvad de laver af service.

Det virker ved at vise glæden ved, hvad man gør.

Komiteen Økonomi:

At komme ud til grupperne, få kontakt og dialog omkring vigtigheden af at have en grupperepræsentant.

Man skal bruge konkret sprog og billeder, som kan få folk til at forstå hvad AA, region, servicekonference mm er. Det skal være konkret, spiseligt og enkelt.

I gruppesamvittighedsmøder  bør man bringe sin viden i spil og få talt om vigtigheden af at have repræsentanter, som også deltager i regionsmøder.

Regionen kan møde op i grupper og bede om at få et kvarter til at informere om regionens og repræsentanters betydning. Man skal sikre, at der findes en person i hver gruppe, som man har kontakt til (mail, tlf.), når man er ude at snakke med gruppen.

Den personlige kontakt er vigtig, f.eks. ved at man som regionsmedlem inviterer (nye) gruppemedlemmer med til møder.

I nogle tilfælde er der en kløft mellem grupper og regionsråd. Her kan man informere grupper om, at regionsmødet er deres forum. Opfordre til at tage ansvar i fællesskabet, som rækker ud over gruppen – region, land, verden.

Det skal være sjovt at deltage i regionsmøde. Et eksempel fra en af regionerne er bruge 10 minutter på de formelle ting for så at komme frem til en workshop om et emne. Grupper stiller forslag om, hvad der skal tages op på regionsmøderne, f.eks. emner eller emner til workshops.

I USA får man tilsendt information i et velkomstbrev, når en ny gruppe startes. 3 måneder efter følges op, hvor gruppen bliver bedt om at vælge en repræsentant

Den bedst bevarede hemmelighed.

De 12 Koncepter for verdens service, skrevet af Bill W. (1962), er blevet kaldt den bedst bevarede hemmelighed i A A. Dette blev skrevet i BOX 459 – som er amerikanernes ”Servicenyt” – i forbindelse med 40 året for koncepternes udgivelse.

Den korte form af koncepterne er nu blevet indskrevet i 4.udgave af ”Store Bog” (2001) på lige fod med trin og traditioner, og mange A A-medlemmer i USA gav ved udgivelsen udtryk for, at de ikke anede koncepterne eksisterede.

I Danmark har vi siden 2008 haft den korte form i vor Servicehåndbog. Vort Hovedserviceråd læser et udvalgt Koncept, når et møde åbnes og på vor Servicekonference læses de 6 garantier (12. Koncept).

Indenfor de sidste 15 år har både regioner og intergrupper holdt møder, hvor koncepterne har været et tema. I 2007 og 2012 gjorde Hovedservicerådet noget tilsvarende, netop for at koncepterne ikke skulle gå i glemmebogen.

Hovedservicerådet holdt et udvidet møde 6.-7. oktober, hvor der blev afsat 4 timer til at arbejde med Koncepterne. Efter et oplæg, hvor det blev understreget at koncepterne er en meget væsentlig del af vor tredje arv (Service), blev der arbejdet i grupper. Noget særligt for os alle var, at vi kunne arbejde ud fra de nu oversatte ”12 Koncepter for Verdensservice”, som er lige på trapperne til udgivelse. (General Service Office (GSO) i USA har manuskriptet til godkendelse i øjeblikket).

Det blev understreget at Koncepterne og servicestrukturen/konferencestrukturen er to sider af samme sag. Koncepterne er et ”værktøj”, som vore trin er for den enkelte og traditionerne for A A- gruppen.

Bill W forklarer i sine kommentarer til koncepterne, at disse også er vor historie og ikke bør gå tabt. Når vi tjener fællesskabet, gør disse det muligt at arbejde med andre i servicestrukturen med et minimum af friktion og langt mere effektivt – det være sig ved Servicekonferencer, i Hovedservicerådet, i funktionerne og i udvalg.

Det gennemgående i arbejdet med koncepterne i weekenden var, at disse kunne forøge effektiviteten og styrke kommunikationen, når vi ønsker at bane vejen for at bringe vort budskab videre.

Koncepterne finder veje for kommunikationen, så alle kommer til orde: Delegerede på Servicekonferencen, Hovedservicerådet og Regionerne, Udvalg, Komiteer og medarbejdere på Hovedservicekontoret.

Jeg var inviteret til dette udvidede Hovedservicerådsmøde, og var inden blevet spurgt om jeg ville komme med et oplæg om Koncepterne. Det vil jeg gerne sige tak for og stiller mig gerne til rådighed for Regioner eller andre enheder i service – og selvfølgelig A A-grupperne. Når vi snart udgiver Koncepterne på dansk, kan der måske være et behov for et oplæg.

 

Kærlig hilsen

Ib B

 

 

 

 

 

 

Servicenyt september 2018

AA-data

Arkiv

AA har to store og veludstyrede arkiver. Et papir arkiv og et digitalt arkiv Lars B.er bestyrer af begge arkiver og kan kontaktes på:

aa.dk.arkiv@gmail.com.

Her vil han kunne besvare spørgsmål.

Har du materialer, du mener er interessant for et af arkiverne, bedes du sende dem til mailadressen eller kontakte Lars B på mailadresse.

Det digitale arkiv kan du se på AA’s hjemmeside:

https://dkaa.dk/arkiver/

Det kan du selv søge i direkte på hjemmesiden.

Niels AA-data

Valg på Servicekonferencen 2019

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Viceformand for Hovedservicerådet

International Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisor suppleant

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/. Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa@anonyme-alkoholikere.dk.

Strukturhåndbogen

Der ligger nu en opdateret udgave af Strukturhåndbogen på Hjemmesiden.

Servicenyt april 2018

Bogshoppen

Vi har nu implementeret de nye handelsbetingelser. Det indebærer ændringer for både private og erhvervskunder. For private AA grupper gælder følgende: Generelt kan der kun handles kontant i Bogshoppen. Omkostninger ved forsendelse er uændret

Tilbud i Bogshoppen: “AA bliver voksen” 150 kr

Nordisk Samarbejde

Hjemmesidens omtale af Nordisk Samarbejde er blevet ajourført, så den er i overensstemmelse med de nuværende forhold. Dels er der en omtale af samarbejdet, dels er der henvisninger til de seneste rapporte, der ligger som bilag.

Strukturhåndbogen

Der ligger nu en opdateret udgave af Strukturhåndbogen på Hjemmesiden.

Kontorvagter søges!

Vagter søges til at besvare opkald på 70 10 12 24 på Hovedservicekontoret Thorsgade 59, 3. sal tv. 2200 København N.

Man har vagt 3 timer hver 14. dag eller aften på hverdage. Udover at besvare opkald kan telefonvagterne sælge litteratur i begrænset udvalg.

Kontakt Dorte på tlf: 60 25 05 50

Servicenyt januar 2018

Servicekonferencen 2018

Materiale til Servicekonferencen 2018 ligger nu på Hjemmesiden:

 • Program for Servicekonferencen 2018
 • Dagsorden for Servicekonferencen 2018
 • Forslag og workshops til Servicekonferencen 2018
 • Regnskab til Servicekonferencen 2018

 

Kontorvagter søges!

Vagter søges til at besvare opkald på 70 10 12 24 på Hovedservicekontoret Thorsgade 59, 3. sal tv. 2200 København N.

Man har vagt 3 timer hver 14. dag eller aften på hverdage. Udover at besvare opkald kan telefonvagterne sælge litteratur i begrænset udvalg.

Kontakt Dorte på tlf: 60 25 05 50

Servicenyt december 2017

Kontorvagter søges!

Vagter søges til at besvare opkald på 70 10 12 24 på Hovedservicekontoret Thorsgade 59, 3. tv., 2200 Kbh. N.

Man har vagt 3 timer hver 14. dag eller aften på hverdage. Udover at besvare opkald kan telefonvagterne sælge litteratur i begrænset udvalg.

Kontakt Dorte på tlf: 60 25 05 50

 

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Sekretær for Hovedservicerådet

International delegeret

Nordisk delegeret

Revisor suppleant

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/. Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa@anonyme-alkoholikere.dk.

 

Servicenyt november 2017

AA Danmarks Bogsalg

Bogsalget er lukket for personlig betjening fra den 22. december 2017 til den 3. januar 2018 (begge dage incl.). Bestillinger på nettet vil fortsat blive ekspederet.

 

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Sekretær for Hovedservicerådet

International delegeret

Nordisk delegeret

Revisor suppleant

 

Ansøgninger senest den 30. december 2017.

Servicenyt oktober 2017

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

 

Formand for AA Danmark

Sekretær for Hovedservicerådet

International delegeret

Nordisk delegeret

Revisor suppleant

 

Ansøgninger senest den 30. december 2017.

 

Der mangler folk i service på Hovedkontoret!

På Hovedkontoret i Thorsgade 59 i København mangler der folk i bogsalget og til forefaldende

arbejde.

Servicenyt september 2017

Gode og gratis billeder til udsendelse!

At finde billeder – og ikke mindst lovlige billeder-  til AA brug tager lang tid. AA-data har lavet en oversigt med de 8 bedste sider, hvor du kan finde gode OG GRATIS billeder til din udsendelse. Billederne ligger på vores hjemmeside under: AA service – Downloads – Billeder – og hedder som nævnt i overskriften “Gode og gratis billeder til udsendelse”.

 

Medredaktør til Box334

Vi søger en medredaktør til fællesskabets blad Box334. Vi er pt. 5 mennesker, der mødes hver anden måned til redaktionsmøde. Vi Indsamler og redigerer bladstof, samt pakker bladet til afsendelse. Vores opgave er derudover at sørge for at bladstoffet er inden for AA’s rammer og traditioner. Kendskab til tekstbehandling og lidt layout er ingen betingelse, men vil være dejligt.

Henvendelse til formanden for Box334udvalget Preben: tlf. 40 80 08 03 eller mail: 3010phh@gmail.com.

 

Så er det Det lige om hjørnet, at der er AA landsmøde i Herning – nemlig den 22-24 september 2017.

I weekendens løb er der tilbud om:

 • 32 AA møder i mindre grupper over meget varierede emner incl. møder for andre 12 trins fællesskaber
 • 3 speaks, hvoraf det ene er et AA/AlAnon speak
 • 2 lysmøder, hvor der deles i speciel intim stemning
 • filmcafé med film om både AA’s start og film om at leve med programmet.
 • stillerum, så man kan trække sig tilbage og tænke lidt
 • meditation heraf den ene specielt om 11. trin
 • walk&talk – gåture med lokalkendte. Lejlighed til at røre sig og evt. tale sammen undervejs
 • café – hænge ud og snakke sted. Caféen sælge sandwich lørdag middag, morgenmad og forskelligt mundgodt.
 • bogsalg – lørdag er AA’s bogsalg åben – også med specielle landsmøde tilbud.
 • ædruelighed i i service – man kan møde repræsentanter for HSR(AA’s hovedserviceråd), TVU(telefonvagten), LIV(AA landsdækkende informationsudvalg)
 • mirakelkur/mirakelvæg – skriv dine personlige oplevelser af mirakler i dit liv og fællesskabet og del dem på mirakelvæggen

og lørdag aften er der festmiddag med både stand up, livekoncert og dans

 

Tilmelding til måltider og festmiddag skal ske inden 17/9! Møderne er åbne, og du er velkommen til at kigge forbi, også uden at deltage i måltider.

Se mere og tilmeld på hjemmesiden landsmode.dkaa.dk
Kontakt os på aalandsmode2017@gmail.com
Send gerne denne amil videre i dit AA netværk! Vi ses😉😊😀

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

Formand for AA Danmark

Sekretær for Hovedservicerådet

International delegeret

Nordisk delegeret

Revisorsuppleant

Servicenyt august 2017

Kære AA’er 😊

Vi har brug for din hjælp til at få fortalt så mange AA’ere som muligt, at der er AA

festival/AA Landsmøde den  22 – 24 september 2017 i Herning!

Her er det muligt, at tilbringe et par forrygende dage sammen med en masse andre AA’ere fra

Danmark.

 

Print plakaten og tag den med i din gruppe!  

Vi får dette sendt ud til så mange grupperepræsentanter og kontaktpersoner som muligt i håb

om, at mindst een vil printe plakaten og tage den med i gruppen. Man behøver ikke printe så

mange eksemplarer, idet plakaten er beregnet til at kunne affotograferes med mobiltelefon, så

de enkelte selv kan finde ind på hjemmesiden og læse videre der.

 

Dette er en stor chance for at styrke sammenholdet i din gruppe eller med andre AA’ere!

Det er vores erfaring, at fællesoplevelse giver noget helt specielt. AA snakken går allerede fra

rejsens begyndelse, og man kommer til at kende hinanden meget bedre. Det er også en

fantastisk lejlighed til at tage sig af de nyere medlemmer og sponsees – at give dem mulighed

for at deltage i en stor AA event sammen med nogen, de kender. Fyld bilen eller tag en

fællesbillet til Herning!

 

Du kan se plakaten som vedhæftet fil eller downloade den fra hjemmesiden på adressen http://landsmoede.aaregionmidt.dk/flyer

 

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

Formand for AA Danmark

Sekretær for Hovedservicerådet

International delegeret

Nordisk delegeret

Revisorsuppleant

 

Servicenyt juli 2017

Folkemødet på Bornholm 2017

I dagene 16/6, 17/6 og 18/6 deltog Anonyme Alkoholikere for første gang i Folkemødet på Bornholm. Der vil senere  komme en evaluering fra det Landsdækkende Informationsudvalg, men vi har modtaget nedenstående brev fra en af vore fæller på Bornholm:

Jens/Alkoholiker                                                                                                        Tejn 18.06.17

Hvor kom det fra?

Hvor der er en vilje, er der styrke.

I flere år har jeg sammen med andre fra AA tænkt, at det kunne være godt og relevant med en ekstra indsats ved Folkemødet i Allinge.

Der har i Allinge og på Bornholm ikke været kræfter til at løfte opgaven.

Der kommer ca. 100.000 til Folkemødet i Allinge hvert år, som repræsenterer alverdens organisationer – heraf mange humanitære.

Det kan antages, at der er mange alkoholikere blandt Folkemødets deltagere. Det må derfor være relevant, at AA er repræsenteret ved Folkemødet.

I år skete det glædelige at vi fik hjælp centralt fra AA.

Der kom en stærk kompetent delegation fra det øvrige Danmark. Målet var blandt andet at videregive budskabet og orientere om AA’s virke.

Jeg henviser her til et stort relevant og omfattende gennemtænkt program, der fungerede fra første dag. Set udefra og som involveret fungerede alt godt og særdeles kompetent.

Jeg oplevede at delegationen fik en god og omfattende kontakt på gadeplan til mange interesserede mennesker. Der var en god, varm, menneskelig stemning. Delegationen klarede det usædvanlig godt med stor relationskompetence.

Møderne i Kærnehuset var gode og kærkomne med stor varme og indhold.

Når/hvis det gentages næste år, vil møderne tiltrække flere ved kendskab og omtale.

Det er vores/mit store ønske, at arrangementet gentages næste år.

En stor tak til delegationen, AA – og en særlig tak til Lisa og Ib for deres gæstfrihed, hvilket var en afgørende faktor for det gode arrangement.

Kh

Jens

Landsmøde i Herning 22. – 24. september 2017

________________________________________________________
AA Landsmødet 2017 ….. et fællesskab af mirakler
Landsmødet holdes i Herning 22. – 24. september 2017

Besøg hjemmesiden ( http://www.landsmoede.aaregionmidt.dk/ ), hvor du kan se det spændende program, og i øvrigt bestille overnatning, Landsmødekrus, Festaften (med Live musik, stand up og dans) samt søndagsfrokost

og ……. hvis du har lyst til at hjælpe til med arrangementet, så tilmeld dig snarest på hjemmesiden (hvor du også kan se, hvilke serviceopgaver der er behov for) – tilmeld dig her-> http://www.landsmoede.aaregionmidt.dk/service
________________________________________________________

 

Servicekonferencen 2018

Kære AA-venner

Servicekonferencen (SK) 2017 i Middelfart var en stor succes. Dette afspejles tydeligt i de mange evalueringsskemaer, der kom retur til Servicekonferenceudvalget (SKU) efterfølgende – (tak for dem J Der var et par småting, der kunne have været gjort bedre, men sådan vil det vel altid være….

Vi arbejder dog hele tiden på at gøre Servicekonferencen endnu bedre, og i denne anledning skriver vi til jer, for at få flere, spændende og kvalificerede forslag og workshop-emner på bordet. Det er jo bl.a. disse, der er med til at gøre SK interessant og værdifuld at deltage i. Samtidig sikrer vi også, at den demokratiske proces i AA fungerer tilfredsstillende.

SKU skal dog modtage forslag og workshop-emner allerede i slutningen af uge 41, d.v.s. allersenest den 15. oktober 2017 v/ midnat, ellers kan vi ikke nå at behandle disse til udsendelse til Regioner og AA-grupper en gang i januar/februar 2018. Der er mulighed for at indsende via AA’s hjemmeside, AA service- servicekonferencen, hvor der ligger blanketter til formålet. Man kan dog også indsende sit/sine forslag m.v. skriftligt direkte til daglig ledelse/Hovedservicerådet (HSR)  på Hovedservicekontoret, Thorsgade 57, 2200 Kbh. N. Både enkeltpersoner, HSR, AA-grupper- og Regioner kan stille forslag og workshopemner til SK.

For måske at lette lidt på fantasien, inspirationen og mulighederne, tillader vi os at komme med nogle lidt mere kontroversielle og/eller visionære temaer, der kunne være ledetråde, så det ikke udelukkende kommer til at handle om at ”flytte kommaer” i AA’s forskellige håndbøger:

 • Kan/bør Hovedservicekontoret flyttes til anden lokation i Hovedstadsområdet?
 • Skal/kan ”daglig ledelse” helt afskaffes?
 • Økonomisk ansvarlighed (fortsættelse af drøftelserne på SK-17, for herigennem at sikre en god og sund økonomi i AA)
 • Skal/kan AA i Danmark opdeles anderledes? F.eks. i distrikter (som i andre nordiske lande) i stedet for i Regioner?
 • ……..?

Vi håber at høre fra rigtig mange, inden fristen udløber d. 15.10.17.

På vegne af Servicekonferenceudvalget 2018

Peter T

Fmd.

PS: SK-2018 vil atter blive afholdt på Kursuscentret Fænø-Sund i Middelfart; datoerne er 21. og 22. april 2018.

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

 • Formand for AA Danmark
 • Sekretær for Hovedservicerådet
 • International delegeret
 • Nordisk delegeret
 • Revisorsuppleant