Covid-19

Der er nu mulighed for at holde AA-møder med op til 50 deltagere.
Hvorledes dette skal håndhæves må afgøres af Gruppesamvittigheden, eventuelt i samarbejde med lokaleudlejeren.
Det er uændret gruppernes ansvar at holde midlertidige ændringer og meddelelser om lokale lukninger opdateret, ligesom det er op til den enkelte gruppe at undersøge, om der er krav om coronapas hos de lokale myndigheder.

Foreningsaktiviteter er reguleret af regler fra Kulturministeriet. Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/nu-aabner-resten-af-idraets-fritids-og-foreningslivet og https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19