Varige ændringer

Oplysningerne i mødelisten er den enkelte gruppe/mødes ansvar.
Ved midlertidige ændringer  skal formularen midlertidige ændringer bruges.

Oplysninger indsendt til mødelisten vil typisk kunne ses på hjemmesiden inden 24 timer.
Al post fra hovedkontoret sendes med email, derfor er det vigtigt at opgive en emailadresse til gruppen og huske at opdatere den ved ændringer hvis gruppen skal modtage post fra hovedkontoret.