Frivillig ikke-alkoholiker

Frivillige til Anonyme Alkoholikeres (A.A.) Hovedserviceråd

Anonyme Alkoholikere søger 1-2 frivillige ikke-alkoholikere
til at sidde med i organisationens hovedserviceråd.
Hovedservicerådet er ansvarlig for at de beslutninger
fællesskabet tager på den årlige servicekonference føres ud i livet.

  • Om Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab for folk med
alkoholisme. Der er ingen regler, love, vedtægter eller kontingent. Alt foregår
på frivillig basis. Der er heller ikke noget medlemsregister. A.A. modtager ikke
støtte af nogen art, men klarer sig selv gennem medlemmernes frivillige bidrag
til fællesskabet.

  • Om opgaven

Som ikke-alkoholiker i hovedservicerådet er du fuldgyldigt
medlem med stemmeret. Fordelen for dig i forhold alkoholikere er, at du ikke
behøver at være anonym.
Der afholdes ca. 6 årlige hovedservicerådsmøder af ca. 6
timers varighed. Hovedparten afholdes på vores servicekontor i København, samt
en årlig servicekonference over en weekend, som regel i april måned. Hvor det
forventes at du deltager.
Mellem møderne kan du blive bedt om at være fællesskabet
ansigt udadtil i pressen. Du kan evt. skulle deltage i regionale samlinger.
Du vil modtage en grundig indførelse i fællesskabets
værdier gennem vores 12 trin og 12 traditioner.

  • Om dig

Du har sikkert oplevet mennesker, som er kommet sig fra
alkoholisme gennem Anonyme Alkoholikere.
Du kommer gennem dit virke i kontakt med mennesker med
alkohol problemer.
Du er engageret og brænder for styrke kendskabet til
Anonyme Alkoholikere.

Hvis dette har din interesse så send lidt om dig selv til
sekretæren:  aa.dk.sek@gmail.com
Du er også velkommen til at skrive for at få yderligere
oplysninger om opgaven.