Hovedservicerådet

Hovedservicerådet, i daglig tale kaldet HSR er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen. Hovedservicerådet er endvidere forpligtet til at give en redegørelse for sin forvaltning til Servicekonferencen.
Datoer for afholdelse af kommende HSR møder samt indleveringsfrister for forslag, kan ses i aktivitetskalenderen

HSR møder i 2021

HSR møde d. 4. december 2021
Indsendelsesfrist for forslag, ansøgninger og rapporter 13. november 2021

HSR møde d. 9. – 10. oktober 2021
Indsendelsesfrist for forslag, ansøgninger og rapporter d.18. september 2021

HSR mødet d. 28. august 2021
Dagsorden
Bilag 3a
Bilag 3b
Bilag 3c
Referat


HSR mødet d. 10. april 2021
Mødet aflyst pga. Covid-19
Uopsættelige punkter behandlet via mails
Bilag 7 Rapporter
Beslutningsreferat


HSR mødet d. 6. februar 2021
Mødet aflyst pga. Covid-19
Uopsættelige punkter behandlet via mails
Beslutningsreferat


Arkiv over tidligere møder