Hovedservicerådet

Bilag A1Hovedservicerådet, i daglig tale kaldet HSR er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen. Hovedservicerådet er endvidere forpligtet til at give en redegørelse for sin forvaltning til Servicekonferencen.
Datoer for afholdelse af kommende HSR møder samt indleveringsfrister for forslag, kan ses i aktivitetskalenderen

HSR møder i 2022

HSR møde d. 29 januar 2022

Dagsorden


HSR møder i 2021

HSR møde d. 4. december 2021
Dagsorden
Bilag 2
Bilag 3
Referat


HSR weekend d. 9. – 10. oktober 2021
Program for weekenden
Bilag A1
Bilag A2
Bilag B1
Bilag B2
Bilag C1
Bilag C2
Bilag C3 
Referat


HSR mødet d. 10. oktober 2021
Dagsorden
Bilag 2
Bilag 20b
Bilag 20c
Referat


HSR mødet d. 28. august 2021
Dagsorden
Bilag 3a
Bilag 3b
Bilag 3c
Referat


HSR mødet d. 10. april 2021
Mødet aflyst pga. Covid-19
Uopsættelige punkter behandlet via mails
Bilag 7 Rapporter
Beslutningsreferat


HSR mødet d. 6. februar 2021
Mødet aflyst pga. Covid-19
Uopsættelige punkter behandlet via mails
Beslutningsreferat


Arkiv over tidligere møder