Hovedservicerådet

Hovedservicerådet, i daglig tale kaldet HSR er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen. Hovedservicerådet er endvidere forpligtet til at give en redegørelse for sin forvaltning til Servicekonferencen.
Datoer for afholdelse af kommende HSR møder samt indleveringsfrister for forslag, kan ses i aktivitetskalenderen

HSR møder i 2021

HSR mødet d. 6. februar 2021
Mødet aflyst pga. Covid-19
Uopsættelige punkter behandlet via mails
Referat beslutninger via mails


 

Arkiv over tidligere møder