Hovedservicerådet

Hovedservicerådet, i daglig tale kaldet HSR er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen. Hovedservicerådet er endvidere forpligtet til at give en redegørelse for sin forvaltning til Servicekonferencen.
Datoer for afholdelse af kommende HSR møder samt indleveringsfrister for forslag, kan ses i aktivitetskalenderen

HSR møder i 2020

HSR mødet d. 29. august 2020
Dagsorden d. 29. august 2020
bilag 4
bilag 5
Referat d. 29. august 2020

HSR mødet d. 13. juni 2020
Dagsorden d. 13. juni 2020
Bilag3a
Bilag 6
Bilag13a
Bilag13b
Referat d.13, juni 2020

HSR mødet d. 1. februar 2020
Dagsorden d. 1. februar 2020
Bilag 2
Bilag 10
Referat d. 1. februar 2020


HSR møder i 2019

HSR mødet d. 7. december 2019
Dagsorden 7. december 2019
Referat d. 7. december 2019

 

HSR mødet d. 9. november 2019
Dagsorden d. 9. november 2019
Bilag 3a
Bilag 3b
Bilag 20
Referat d.9. november 2019

HSR mødet d. 5. og 6. oktober 2019
Dagsorden d. 6.oktober 2019
Program
Bilag A1
Bilag A2
Bilag A3
Bilag B1
Bilag B2
Bilag B3
Bilag B4
Bilag B5
Bilag B6
Bilag C
Bilag 3
Bilag 20
Referat d. 6.oktober 2019

HSR mødet d. 24.  august 2019
Dagsorden d. 24. august 2019
Bilag 3 d. 24. august 2019
Bilag 5a d. 24. august 2019
Bilag 5b d. 24. august 2019
Bilag 7a d. 24. august 2019
Bilag 7b d. 24. august 2019
Bilag 7c d. 24. august 2019
Bilag 7d d. 24. august 2019
Referat d. 24. august 2019

 

 

HSR mødet d. 1.  juni 2019
Dagsorden d. 1. juni 2019
Bilag 5b d 1.juni 2019
Bilag 5c d 1.juni 2019
Referat d. 1.juni 2019

 

HSR mødet d. 6. april 2019
Dagsorden d. 6. april 2019
Referat d. 6. april 2019

 

HSR mødet d. 9. februar 2019
Dagsorden d. 9. februar 2019
Referat d. 9.februar 2019

 

Arkiv over tidligere møder