Hovedservicerådet

Hovedservicerådet, i daglig tale kaldet HSR er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen. Hovedservicerådet er endvidere forpligtet til at give en redegørelse for sin forvaltning til Servicekonferencen.
Datoer for afholdelse af kommende HSR møder samt indleveringsfrister for forslag, kan ses i aktivitetskalenderen

HSR møder i 2020

HSR mødet d. 7. november 2020
Dagsorden d. 7.november 2020
Bilag 4
Bilag 5
Mødet aflyst pga. Covid-19
Uopsættelige punkter behandlet via mails
Beslutningsreferat af mailkorrespondance

HSR mødet d. 29. august 2020
Dagsorden d. 29. august 2020
Bilag 4
Bilag 5
Referat d. 29. august 2020

HSR mødet d. 13. juni 2020
Dagsorden d. 13. juni 2020
Bilag3a
Bilag 6
Bilag13a
Bilag13b
Referat d.13, juni 2020

HSR mødet d. 1. februar 2020
Dagsorden d. 1. februar 2020
Bilag 2
Bilag 10
Referat d. 1. februar 2020


 

Arkiv over tidligere møder