Ikke-alkoholiker

Anonyme Alkoholikere i Danmark søger:

Ikke-alkoholikere til AA’s Hovedserviceråd (en eller flere)

Funktionen er oprettet i 2017 og er for tiden ubesat.

Ansvarlig overfor AA’s Servicekonference.

Formål:

 • at medvirke konstruktivt til at Hovedservicerådets forpligtelser overfor Fællesskabet i øvrigt opfyldes.
 • være AA’s ansigt udadtil.
 • synliggøre AA udadtil såvel i trykte- som elektroniske medier herunder radio og TV.
 • benytte kontakter i sit netværk udenfor AA til at synliggøre AA. – bistå Udvalgene i det omfang, det er ønskeligt.

Funktion / opgaver:
mødepligt ved Hovedservicerådsmøder og Servicekonferencer.

 • udarbejde rapporter til Hovedservicerådet.
 • fremføre sine synspunkter ved Hovedservicerådsmøderne og udøve sin stemmeret.

Kvalifikationer:

 • interesse for AA.
 • evne samt villighed til at sætte sig ind i og acceptere AA’s program og struktur (Trin – Traditioner – Koncepter – Servicehåndbogen – Strukturhåndbogen).
 • ikke anonym i offentligheden.
 • ikke afhængig af alkohol og andre rusmidler.
 • ikke aktuelt personligt påvirket af andres misbrug.
 • evne til at formidle til offentligheden i såvel trykte- som elektroniske medier herunder radio og TV.
 • professionelt og personligt netværk.

Rotation:
Ikke-alkoholikeren udpeges af Hovedservicerådet og godkendes af førstkommende Servicekonference for en 4-årig periode beregnet fra godkendelsen på Servicekonferencen, med mulighed for at blive udpeget og godkendt igen.

Yderligere oplysninger og eventuel ansøgning:
Sekretæren for Hovedservicerådet

E-mail: Sek@anonyme-alkoholikere.dk

Hovedservicekontoret

Thorsgade 593

2200 København N