Pressen

AA-medlemmers anonymitet

Anonymiteten er et grundlæggende princip for Anonyme Alkoholikere. Det er den af 3 årsager:

  1. Vi har lært af egen erfaring, at den aktive alkoholiker vil undgå enhver form for hjælp som kan afsløre hans eller hendes identitet.
  2. Erfaringen tyder på, at de alkoholikere, som søger offentlighedens søgelys i egenskab af deres AA-medlemskab, kan begynde at drikke igen.
  3. Offentlig opmærksomhed og publicitet omkring det enkelte AA-medlem kan medføre konflikter mellem forskellige personlige synspunkter.

Anonymitet i massemedier beskytter AA-medlemmernes sammenhold og bevarer programmets tiltrækningskraft for de mange, som stadig behøver hjælp.

Over hele verden har positiv mediedækning været et af de vigtigste midler til at få alkoholikere til at tilslutte sig vort fællesskab. I har hjulpet med at gøre dette muligt, og det takker vi for. Af hensyn til os selv og af hensyn til de mange der endnu ikke har fundet os beder vi jer om, når I præsenterer AA-medlemmer:

– kun at bruge fornavne

– ikke at bruge billeder, hvor deres ansigter er genkendelige

Anonyme Alkoholikeres formål

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder,
der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.
Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.
AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation,institution eller nogen form for politik.
AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere, til at opnå ædruelighed.