Landsmøde for Anonyme Alkoholikere

- Et uforandret budskab i en foranderlig verden ...

20. - 22. september 2019

Vigtig, vigtig, lokation ændret til :

Rybners Gymnasium
Grådybet 73 G
6700 Esbjerg

Tilmeding her