Om AA Landsmøde

Landsmøde for Anonyme alkoholikere 2018

Vi har valgt temaet "Jeg er ansvarlig ..." fra AA's anvarlighedserklæring, som lyder:

"Jeg er ansvarlig. Når nogen, nogetsteds rækker ud efter hjælp, ønsker jeg at AA's hånd altid skal være til stede, og for dette er jeg ansvarlig."

Ansvarlighedserklæringen blev skrevet til AA's Internationale konvent i Toronto i 1965. En artikel med titlen "Hvordan 'Jeg er ansvarlig', blev en del af A.A." fra GSO-nyhedsbrevet Box 4-5-9, identificerer tidligere AA-trustee, Al S. som forfatter af ansvarlighedserklæringen.

I souvenirbogen til 1965-konventet skriver Dr. Jack Norris:

"... Vi må huske at AA kun forbliver stærkt, så længe hver af os frit og med glæde giver det videre til en anden person, kun så længe hver af os tager vores rimelige andel af ansvar for sponsorskab af dem som stadig lider, for væksten og integriteten i vores gruppe, for vores mellemgruppelige aktiviteter, og for AA som helhed.
Det er ved at tage ansvar, at ægte frihed og varig glæde ved livet findes.
AA har givet os styrken til at vælge - at drikke eller lade være - og dermed givet os styrken til at være ansvarlige for os selv. Når vi bliver ansvarlige for os selv, har vi fået friheden til at være ansvarlige for vores andel i AA, og hvis ikke vi glædeligt accepterer dette ansvar, mister vi AA. Mærkværdigt, er det ikke?"

Der har været 2 indstillinger fra komiteerne ved Hovedservicekonferencen vedrørende Ansvarlighedserklæringen, siden den blev introduceret.
I 1971 anbefalede Konferencen at: Litteraturudvalget ifølge den generelle stemning ved Konferencen bekræfter både ånden i og ordlyden af "Jeg er ansvarlig"-erklæringen fra det Internationale konvent afholdt i Toronto i 1965.
Og i 1977 anbefalede Konferencen at: Ansvarlighedserklæringen ikke ændres, og forbliver som den blev fremsat ved det Internationale konvent i Toronto i 1965.

OM LANDSMØDER

Siden meget tidligt i AA's historie, har man fundet ud af, at det bidrager rigtig meget til ædrueligheden at samles i forsamlinger, der også rækker ud over ens hjemmegruppe. Det har ført til landsmøde for AA'ere i USA og senere også i de mange andre lande verden over, hvor AA er blevet udbredt.

Der er forskel på landsmøde og servicekonference!
Servicekonferencen afholdes også i Danmark hvert år for delegerede fra hver region, men her er fokus på AA's struktur, litteratur, organisation og servicearbejdet.
Landsmødet er for alle AA'ere og her er fokus på ædruelighed og trin. Foruden der er lagt op til hyggeligt samvær, temamøder, speaks, fest og opbygning af den enkeltes AA netværk på tværs af landet.

Det første AA landsmøde blev afholdt i Danmark i 1986.  Det kan læses i bogen AA's historie i Danmark

Fælles for landsmøderne er at

- det afholdes et større sted, hvor der er plads til mange forløb (en skole oftest)

- der er fællesoplevelser som speaks, count down, count up mm

- der er en række AA møder over forskellige temaer, så man kan vælge sig det, der har mest interesse.

- der er en festmiddag og dans

Hvis der er nogen, der kan supplere dette, hører vi gerne fra dem. Skriv til: aalandsmode2018@gmail.com

TIDLIGERE LANDSMØDER

2017 Herning
Tema: ..et fællesskab af mirakler

2016 Kalundborg
Tema: Hold det enkelt

2015 Nordsjælland
Tema: Glæden ved Service

2014 Ålborg
Tema: At leve et godt og ædru liv

2013 København

2012 Fredericia
Tema: Bring budskabet videre
Lad mangfoldigheden blomstre

2011: Aarhus
Tema: mangfoldighed

2010 Espergærde
Tema: en ny verden

2009 Svaneke, Bornholm

2008

2007 Kolding
Tema: Vi valgte Livet

2006 Frederikshavn
Tema: Lys i livet