Om AA Landsmøde

Landsmøde for Anonyme alkoholikere 2019

Temaet i år er "- Et uforandret budskab i en foranderlig verden ..."

Sygdommen alkoholisme har ikke ændret sig i de knap 85 år siden AA's opståen, men det har løsningen, som Bill og Bob fandt, heller ikke... på trods af nye perspektiver på og holdninger til begrebet "alkoholisme" og dermed alkoholikeren. Midlerne til at viderebringe løsningen er derimod blevet mange flere... på tværs af fællesskaber over hele verden, ud af fællesskabet til det omgivende samfund og ind i fællesskabet fra internet, tv og film. At løsningen består i at to alkoholikere mødes og spejler hinanden og derved begynder at slippe skammen og ensomheden til gensidig støtte og glæde, er der imidlertid ikke nogen ændring i. Den løsning vækker stadig glæde, taknemmelighed og et ønske om at tjene fællesskabet blandt AA' s millioner af ædru medlemmer.

 

OM LANDSMØDER

Siden meget tidligt i AA's historie, har man fundet ud af, at det bidrager rigtig meget til ædrueligheden at samles i forsamlinger, der også rækker ud over ens hjemmegruppe. Det har ført til landsmøde for AA'ere i USA og senere også i de mange andre lande verden over, hvor AA er blevet udbredt.

Der er forskel på landsmøde og servicekonference!
Servicekonferencen afholdes også i Danmark hvert år for delegerede fra hver region, men her er fokus på AA's struktur, litteratur, organisation og servicearbejdet.
Landsmødet er for alle AA'ere og her er fokus på ædruelighed og trin. Foruden der er lagt op til hyggeligt samvær, temamøder, speaks, fest og opbygning af den enkeltes AA netværk på tværs af landet.

Det første AA landsmøde blev afholdt i Danmark i 1986.  Det kan læses i bogen AA's historie i Danmark

Fælles for landsmøderne er at

- det afholdes et større sted, hvor der er plads til mange forløb (en skole oftest)

- der er fællesoplevelser som speaks, count down, count up mm

- der er en række AA møder over forskellige temaer, så man kan vælge sig det, der har mest interesse.

- der er en festmiddag og dans

Hvis der er nogen, der kan supplere dette, hører vi gerne fra dem. Skriv til: landsmoede2019@aa-syd.dk

TIDLIGERE LANDSMØDER

2018 Frederiksberg
Tema: - Jeg er ansvarlig ...

2017 Herning
Tema: ..et fællesskab af mirakler

2016 Kalundborg
Tema: Hold det enkelt

2015 Nordsjælland
Tema: Glæden ved Service

2014 Ålborg
Tema: At leve et godt og ædru liv

2013 København

2012 Fredericia
Tema: Bring budskabet videre
Lad mangfoldigheden blomstre

2011: Aarhus
Tema: mangfoldighed

2010 Espergærde
Tema: en ny verden

2009 Svaneke, Bornholm

2008

2007 Kolding
Tema: Vi valgte Livet

2006 Frederikshavn
Tema: Lys i livet