Servicenyt juli 2021

AA-grupperne og Mobilepay

”På AA’s hjemmeside kan du læse om mobilepay og AA-grupperne: Tryk Her

 

AA-LANDSMØDE 2021

Region Nordjylland er glade for at kunne invitere dig til landsmøde i Aalborg den 25.-26. september 2021. Temaet for landsmødet er “Accept & Anerkendelse”, og du kan finde program, tilmelding og praktisk information på https://www.aa2021.dk/

 

Har du ideer til en ny AA-hjemmeside skriv til aa.dk.webgrup@gmail.com

 

Har du spørgsmål til AA-data så se på hjemmesiden: https://dkaa.dk/faa-svar-paa-aa-teknik/

 

Se tidligere udgaver af Box 334 se her: https://box334.dkaa.dk/

 

 

 

 

Servicenyt juni 2021

Servicekonferencen 2021

Servicekonferencen 2021 blev afholdt på Brogaarden i Strib den 12. og 13. juni. Referatet fra Servicekonferencen ligger på vores Hjemmeside under ‘AA service’ – ‘Servicekonferencen’.

 

AA-LANDSMØDE 2021

Region Nordjylland er glade for at kunne invitere dig til landsmøde i Aalborg den 25-26. september 2021. Temaet for landsmødet er “Accept & Anerkendelse”, og du kan finde program, tilmelding og praktisk information på https://www.aa2021.dk/

 

Har du ideer til en ny AA-hjemmeside skriv til aa.dk.webgrup@gmail.com

 

Har du spørgsmål til AA-data så se på hjemmesiden: https://dkaa.dk/faa-svar-paa-aa-teknik/

 

Se tidligere udgaver af Box 334 se her: https://box334.dkaa.dk/

Servicenyt maj 2021

COVID-19 OG AA-MØDER

Der er nu mulighed for at holde AA-møder med op til 25 deltagere.

Hvorledes dette skal håndhæves må afgøres af Gruppesamvittigheden, eventuelt i samarbejde med lokaleudlejeren.

Det er uændret gruppernes ansvar at holde midlertidige ændringer og meddelelser om lokale nedlukninger opdateret, ligesom det er op til den enkelte gruppe at undersøge, om der er krav om coronapas hos de lokale myndigheder.

 

Har du spørgsmål til AA-data så se på hjemmesiden: https://dkaa.dk/faa-svar-paa-aa-teknik/

 

Se tidligere udgaver af Box 334 se her: https://box334.dkaa.dk/

 

Servicenyt april 2021

COVID-19 OG AA-MØDER

Det er gruppernes ansvar at holde midlertidige ændringer opdateret.
Vi opfordrer Grupperne til at holde sig orienterede dels på Social- og Indenrigsministeriets Hjemmeside: https://sim.dk/
og dels lokalt – og så i øvrigt lytte til Gruppesamvittigheden, idet der skal gøres opmærksom på, at Anonyme Alkoholikeres omdømme i samfundet tager skade, hvis de gældende regler ikke overholdes
For generel information: LÆS HER  

 

 

Har du spørgsmål til AA-data så se på hjemmesiden: https://dkaa.dk/faa-svar-paa-aa-teknik/

 

Se tidligere udgaver af Box 334 se her: https://box334.dkaa.dk/

 

 

 

Servicenyt maj 2020

Er du AA´s nye boghandler?

Vores bogshop i Thorsgade på Nørrebro savner en boghandler.

Boghandlerens opgaver er i hovedtræk:

 • Behandling af ordrer i vores bogshop
 • Samarbejde med trykkerier
 • Indkøb af litteratur
 • Lagerstyring

Der gives grundig oplæring og indføring i alle opgaver. Du skal regne med at bruge 8-10 timer ugentligt, og åbningstiderne kan evt. tilpasses efter dine behov. Som boghandler får du i høj grad mulighed for selv at sætte dit præg på stillingsindholdet. Mange opgaver kan klares hjemmefra.

Der er mulighed for deltagelse på Servicekonferencer, landsmøder m.v.

Lidt om os:

Vi er et lille team af bogpakkere og trykkere af brochurer. Vi mødes en til to gange ugentligt, og vi har det rigtigt hyggeligt sammen. Vi samarbejder tæt med AA Data, AA´s produktion, daglig ledelse og bogholderiet som alle holder til på kontoret.

Kvalifikationer:

 • Kendskab til AA´s litteratur
 • Mindst 5 års kontinuerlig ædruelighed
 • Flair for PC-arbejde
 • Serviceminded samt gode samarbejdsevner
 • Bil en fordel

Stillingen er ulønnet, men alle transportomkostninger dækkes.

Ring til Jacky på tlf. 25892425, hvis du har spørgsmål.  Ansøgning sendes til Bogsalg@anonyme-alkoholikere.dk

Valg på Servicekonferencen 2020

Da der mangler ansøgere til posterne som:

Kasserer for Hovedservicerådet

Revisor 

Revisorsuppleant

– har Hovedservicerådet besluttet at forlænge ansøgningsfristen til disse poster til den 01.07.20

Du kan læser om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/

Servicenyt april 2020

Daglig Ledelse skriver:

 

Når dette skrives, er vi midt i ’Corona-krisen’. Når det læses (i Box 334), er den – forhåbentlig – ved at nærme sig sin afslutning.

 

Vi mener, at der er behov for, at medlemmerne af vort Fællesskab i Danmark bliver gjort bekendt med de beslutninger, som vi i Daglig Ledelse har følt os nødsaget til at træffe på Fællesskabets vegne.

 

Inden redegørelsen vil vi gerne understrege, at alle tiltag er gjort under hensyntagen til 10. Tradition. Imidlertid er vi samtidig nødt til at forholde os til det samfund, vi nu engang – også – er medlemmer af, og rette os efter de retningslinjer og forordninger, som Regeringen udsteder (men uden at tage stilling til de beslutninger der er truffet derfra).

 

Allerede meget tidligt i forløbet begyndte vi at få henvendelser fra bekymrede medlemmer. De første vedrørende det ’at holde i hånd og give kram’. Her henviste vi til 4. Tradition.

 

De følgende dage begyndte der at komme henvendelser med spørgsmål om vores stillingtagen til at afholde møder. Efterhånden også nogle, der direkte opfordrede os til at ’forbyde’ afholdelse af møder, hvilket vi naturligvis afviste, fortsat med henvisning til 4. Tradition.

 

Efter Regeringens Pressemøde den 10. marts, hvor det blev forbudt at samles mere end 10 mennesker på samme sted, mente vi, at tiden var inde til, at vi i Daglig Ledelse foretog os lidt mere, og da vi modtog den skrivelse fra General Service Office, som nu findes på AA’s Hjemmeside – i original og oversat form – blev vi enige om – for at hjælpe grupperne og for at undgå splid grupperne imellem – at opfordre grupperne til at aflyse møderne. Samtidig henviste vi til General Service Offices oplysninger om mulighederne for internet møder med mere.

Dette var et skridt videre end GSO anbefalede, men den danske Regerings forordninger var også – i hvert tilfælde på det pågældende tidspunkt – væsentligt mere vidtgående end blandt andet USA’s, og jævnfør indledningen mente vi, at det måtte være på sin plads med en indskærpet  oplysning.

 

Vi har siden måttet aflyse et Hovedservicerådsmøde i marts, ligesom årets Servicekonference, som skulle have været afholdt i maj måned, er blevet flyttet til oktober måned. Indtil videre er et enkelt møde i Daglig Ledelse blevet aflyst.

 

På nuværende tidspunkt i midten af april måned håber vi, at vi kan afholde møde i Hovedservicerådet i juni måned, ligesom vi håber på, at kunne afholde møde i Daglig Ledelse den 4. maj og den 2. juni (der deltager kun de 3 medlemmer samt Forretningsføreren).

Landsmødet i Nordjylland i september må muligvis flyttes til sidst i oktober, men det er endnu uvist.

 

Vi kommunikerer pr mail, både vi 3 i Daglig Ledelse, og Hovedservicerådet, så vort Fællesskab er fortsat i trygge hænder.

 

Med hensyn til at begynde at holde fysiske møder igen, råder vi alle grupper til at holde øjne og ører åbne for Regeringens tiltag i forbindelse med genåbningen af Danmark. Der vil ikke komme nogen direkte opfordring fra os i Daglig Ledelse, men på et tidspunkt, når det skønnes rigtigt, vil opfordringen til at aflyse møderne blive taget af Hjemmesiden.

 

Daglig Ledelse, medio april 2020

 

Vedr. brug af Zoom på online AA-møder

I forbindelse med Covid-19 er der oprettet næsten 100 online AA-grupper. Hovedparten af grupperne bruger videotjenesten Zoom, og står på AA’s mødeliste
Det har medført en debat om tjenesten – både om offentliggørelsen af mødernes adresse og ID og om sikkerheden, når man deltager.

At offentliggøre et digitalt mødes tidspunkt og ID svarer efter min mening til at oplyse et tidspunkt og en fysisk adresse i mødelisten. Hvis man er interesseret, kan man jo møde op på en fysisk adresse, og se hvem der går ind ad døren, men det afholder os ikke fra at gå til møde.
Hvis du ikke er bange for at sende mails, så virker Zoom-møder også. Det væsentligste er at nå alkoholikeren der stadig lider.

Zoom har fornyelig opdateret sine generelle indstillinger. Det betyder, at på nye møder skal man bruge password og ikke kun linket. Der bliver som standard oprettet et venterum, hvor værten kan se hvem der vil deltage, og så lukke deltagerne ind til mødet.

Ser man på GSO’s anbefalinger til online møder skriver de flg.:

”A. A. støtter ikke nogen specifik måde at mødes på som en gruppe digitalt. Hver gruppe skal selv beslutte, hvad der fungerer bedst til dennes behov. Du kan besøge følgende udbydere for at få mere information om, hvordan du bruger deres platforme til at oprette et online møde.” (min oversættelse) herefter nævnes en række eksempler her under Zoom.

Min konklusion.

GSO blander sig på intet tidspunkt i denne debat. Vi værner alle om anonymiteten, på forskellig vis, og sådan skal det også være. Vi skal ikke lade os skræmme hver gang dagspressen bruger ordet at hacke.

KH

Niels i Data

 

 

Servicenyt marts 2020 – EKSTRA!

COVID-19 OG AA-MØDER

Fra og med d. 18. marts er offentlige forsamlinger på mere end 10 personer ikke tilladt. Grupperne opfordres derfor til at aflyse deres møder, til myndighederne melder andet ud. På den elektroniske Mødeliste kan du finde on-linemøder for hver dag i ugen. Telefon- og E-mailvagterne er informeret om at henvise til on-linemøder, og de kan sætte folk i telefonisk forbindelse med en kontaktperson

Servicenyt marts 2020

AA Danmark har modtaget følgende fra GSO i New York:

Oversættelse:

General Service Office (G.S.O.) har modtaget forespørgsler om, hvordan grupper skal reagere på COVID-19 (coronavirus).

Grupper og medlemmer er bekymrede over helbreds- og sikkerhedsspørgsmål i denne forbindelse og leder efter vejledning i, hvordan man kan løse dette spørgsmål.

General Service Office er et lager af opdaterede gruppeoplevelse og fungerer som et ressourcecenter for A.A. medlemmer og grupper.

Vejledning om sundhedsspørgsmål ligger uden for AA’s område og de tilbud G.S.O. kan tilbyde. Vi vil foreslå, at du kontakter dine nationale, statslige og lokale sundhedsmyndigheder for passende information.

Vi har nogle generelle erfaringer om, hvordan nogle grupper og medlemmer er begyndt at løse dette problem. Vores indsamlede informationer tyder på, at taler vi om disse problemer før de opstår, kan dette hjælpe en gruppe med at være parat til at løse dem på en fornuftig og hjælpsom måde og give gruppen mulighed for at fortsætte med at holde fokus på vores fælles velfærd og vores primære formål.

Nogle grupper har besluttet at foretage ændringer i afviklingen af deres møder. Her kan bla. nævnes:

1.at undgå håndtryk

 1. at undgå at holde i hånd
 2. at sikrer rengjorte borde og stole

Uanset gruppesamvittighedens afgørelser er hver enkelt medlem ansvarlig for sine egne sundhedsbeslutninger.

Nogle grupper har overvejet beredskabsplaner, hvis gruppen midlertidigt ikke er i stand til at mødes personligt. Planer har inkluderet:

 1. Oprettelse af kontaktlister og holde kontakt via telefon, e-mail eller sociale medier
 2. Møde pr. telefon eller online.

3.At give medlemmer information til A.A. Online intergrupper, der kan fungere som en ekstra nyttig ressource.

Hvis en gruppe ikke afholder sine regelmæssige møder, kan de eventuelt kommunikere dette til lokale A.A. ressourcer, såsom distrikt, område og intergruppe eller centralkontor.

G.S.O. har modtaget forespørgsler om A.A. begivenheder, den koordineres hele året rundt. Besøg www.aa.org for ajourførte oplysninger om G.S.O./A.A.W.S. koordinerede begivenheder.

Vær sikker på, at deltagernes sundhed og sikkerhed er en prioritet. G.S.O. overvåger nøje relevante sundhedsvejledninger vedrørende COVID-19 (coronavirus).

Vi håber, at denne begrænsede deling er nyttig.

Tilføjelse relevant for AA Danmark:

På vores hjemmeside kan mødelisten opdateres med eventuelle ændringer i mødetider, aflysning eller andre midlertidige ændringer.

Hvis det bliver aktuelt, vil ændringer i andre allerede planlagte AA arrangementer også fremgå af kalenderen på AA- Danmarks hjemmeside (www.dkaa.dk)

I tvivlstilfælde kan Sekretæren kontaktes på:

 

Mail: aa.dk.sek@gmail.com

 

Midlertidige ændringer: TRYK HER