Servicenyt marts 2020 – EKSTRA!

COVID-19 OG AA-MØDER

Fra og med d. 18. marts er offentlige forsamlinger på mere end 10 personer ikke tilladt. Grupperne opfordres derfor til at aflyse deres møder, til myndighederne melder andet ud. På den elektroniske Mødeliste kan du finde on-linemøder for hver dag i ugen. Telefon- og E-mailvagterne er informeret om at henvise til on-linemøder, og de kan sætte folk i telefonisk forbindelse med en kontaktperson

Servicenyt marts 2020

AA Danmark har modtaget følgende fra GSO i New York:

Oversættelse:

General Service Office (G.S.O.) har modtaget forespørgsler om, hvordan grupper skal reagere på COVID-19 (coronavirus).

Grupper og medlemmer er bekymrede over helbreds- og sikkerhedsspørgsmål i denne forbindelse og leder efter vejledning i, hvordan man kan løse dette spørgsmål.

General Service Office er et lager af opdaterede gruppeoplevelse og fungerer som et ressourcecenter for A.A. medlemmer og grupper.

Vejledning om sundhedsspørgsmål ligger uden for AA’s område og de tilbud G.S.O. kan tilbyde. Vi vil foreslå, at du kontakter dine nationale, statslige og lokale sundhedsmyndigheder for passende information.

Vi har nogle generelle erfaringer om, hvordan nogle grupper og medlemmer er begyndt at løse dette problem. Vores indsamlede informationer tyder på, at taler vi om disse problemer før de opstår, kan dette hjælpe en gruppe med at være parat til at løse dem på en fornuftig og hjælpsom måde og give gruppen mulighed for at fortsætte med at holde fokus på vores fælles velfærd og vores primære formål.

Nogle grupper har besluttet at foretage ændringer i afviklingen af deres møder. Her kan bla. nævnes:

1.at undgå håndtryk

  1. at undgå at holde i hånd
  2. at sikrer rengjorte borde og stole

Uanset gruppesamvittighedens afgørelser er hver enkelt medlem ansvarlig for sine egne sundhedsbeslutninger.

Nogle grupper har overvejet beredskabsplaner, hvis gruppen midlertidigt ikke er i stand til at mødes personligt. Planer har inkluderet:

  1. Oprettelse af kontaktlister og holde kontakt via telefon, e-mail eller sociale medier
  2. Møde pr. telefon eller online.

3.At give medlemmer information til A.A. Online intergrupper, der kan fungere som en ekstra nyttig ressource.

Hvis en gruppe ikke afholder sine regelmæssige møder, kan de eventuelt kommunikere dette til lokale A.A. ressourcer, såsom distrikt, område og intergruppe eller centralkontor.

G.S.O. har modtaget forespørgsler om A.A. begivenheder, den koordineres hele året rundt. Besøg www.aa.org for ajourførte oplysninger om G.S.O./A.A.W.S. koordinerede begivenheder.

Vær sikker på, at deltagernes sundhed og sikkerhed er en prioritet. G.S.O. overvåger nøje relevante sundhedsvejledninger vedrørende COVID-19 (coronavirus).

Vi håber, at denne begrænsede deling er nyttig.

Tilføjelse relevant for AA Danmark:

På vores hjemmeside kan mødelisten opdateres med eventuelle ændringer i mødetider, aflysning eller andre midlertidige ændringer.

Hvis det bliver aktuelt, vil ændringer i andre allerede planlagte AA arrangementer også fremgå af kalenderen på AA- Danmarks hjemmeside (www.dkaa.dk)

I tvivlstilfælde kan Sekretæren kontaktes på:

 

Mail: aa.dk.sek@gmail.com

 

Midlertidige ændringer: TRYK HER

 

 

Servicenyt januar 2020

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE SERVICEKONFERENCEN 2020:

ÆNDRING AF TIDSPUNKT OG STED!

‘Sund og Skov’ har meddelt, at de ikke kan afholde vores Servicekonference 2020. Derfor har det desværre været nødvendigt at ændre tid og sted:

TID: 2. – 3. MAJ 2020

STED: BROGÅRDEN, ABELONELUNDVEJ 40, STRIB, 5500 MIDDELFART

Servicenyt november 2019

Ny udgave af ‘Store Bog’

Den 4. udgave af bogen “Anonyme Alkoholikere” er udkommet og til salg i vores Bogshop.

Nye downloads fra Hjemmesiden

Det er nu muligt at downloade 9. trins løfterne og Indledningen til 5. kapitel fra 4. udgave af bogen “Anonyme Alkoholikere” på vores Hjemmeside under ‘AA service’ – ‘Downloads’.

Ligeledes er det muligt samme sted at downloade folderen om Hattepenge og Hattepenge bordskilt.

Valg på Servicekonferencen 2020

 Vi skal have valgt:

Kasserer for Hovedservicerådet

Nordisk Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisor

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 29. december 2019.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/.

Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt september 2019

AA Landsmøde 2019 / Lokaleflytning.

På grund af indtrufne omstændigheder har uddannelsesinstitutionen Rybners i Esbjerg, som velvilligt har stillet lokaler til rådighed for AA Danmarks Landsmøde 2019 på adressen:

Rybners Tekniske Skole

Spangsbjerg Møllevej 72

6700 Esbjerg

forespurgt, om der var en mulighed for, at vi ville flytte Landsmødet til andre lokaliteter, der vil være mindst lige så velegnede og nærmere byens centrum, som dem vi har underskrevet lejekontrakt på?

Vi har fået en forklaring på skolens dilemma og har besigtiget de lokaliteter der er stillet os i udsigt.

På den baggrund har vi accepteret at flytte Landsmødet 2019 til en ny adresse som er:

Rybners Gymnasium

Grådybet 73 G

6700 Esbjerg

Der er fine forhold med en stor aula, kantine, en lang stribe af teorilokaler og lokaliteter til overnatning, alt sammen i stueplan og beliggende samlet. Der gode parkeringsforhold, og Esbjerg Vandrehjem, hvor flere har booket overnatning, ligger lige om hjørnet.

Vi håber i alle vil modtage ændringen positivt. Planlægningsgruppen i Esbjerg tager det som en oplevelse, vi sagtens kan håndtere, nu vi er ædru.

Vi håber i vil bringe budskabet videre, så vi undgår alt for megen forvirring, når Landsmødet starter.

Kærlig hilsen

AA grupperne i Esbjerg

Valg på Servicekonferencen 2020

 Vi skal have valgt:

Kasserer for Hovedservicerådet

Nordisk Delegeret

Revisor

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 29. december 2019.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/.

Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt juni 2019

Vejledning vedrørende grupper på elektroniske medier på AA Danmarks Hjemmeside.

Ligger nu på AA Danmarks Hjemmeside under AA service – Downloads.

Hattepenge

Folderen vedrørende Hattepenge ligger også på Hjemmesiden under AA service til Download.

Vejledning om økonomi

En revideret vejledning om økonomi er tilgængelig – også på Hjemmesiden – under AA service – Downloads.

Servicehåndbogen 2019

Servicehåndbogen 2019 ligger til download samme sted.

Denne bog er fundamentet for AA’s servicearbejde i Danmark. Grundlaget for den er Anonyme Alkoholikere (“Store Bog”), Tolv Trin og Tolv Traditioner og De Tolv Koncepter for Verdensservice.

Strukturhåndbogen juni 2019

Kan downloades samme sted.

Strukturhåndbogen er et supplement til Servicehåndbogen med konkrete oplysninger om opgavefordeling, valgte tjenere, tidspunkter for rotation med mere. Den bliver opdateret efter møderne i Hovedservicerådet, hvis der er behov for det.

 

 

 

Servicenyt maj 2019

Servicekonferencen 2019

Referatet fra Servicekonferencen 2019 og resultater af afstemninger om forslagene og noter til workshops ligger nu på Hjemmesiden under ‘AA service’.

Samme sted kan du finde: Deltagernes evaluering af Servicekonferencen 2019.

Servicekonferencen 2020

Du kan indsende forslag til vedtagelse og forslag til workshops til Servicekonferencen 2020 på skemaer, du kan finde samme sted: Hjemmesiden – ‘AA Service’.

Spørgsmål vedr. Servicekonferencen 2020 bedes rettet til:

aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt marts 2019

Hattepenge til AA Danmark med Mobilepay

Det er nu muligt at indbetale Hattepenge til AA Danmark med Mobilepay: 83611.

Mobilepay findes på vores Hjemmeside under ‘Kontakt’.

Servicenyt januar 2019

Gruppe oplysninger.

AA-data er blevet opfordret til at kontakte AA-grupperne for at opdatere oplysninger som mødetidspunkter, gruppekontaktpersoner, mailadresse til den enkelte gruppe.

Vi har ikke mulighed for at kontakte de enkelte grupper, da de kontaktoplysninger vi har, i mange tilfælde er meget mangelfulde.  Det er den enkelte gruppes egen opgave at sørge for at de oplysninger som regionerne og AA har om de enkelte grupper, er korrekte. AA-data og regionerne deler database. Så blot en af parterne har fået de korrekte oplysninger, så er det nok. På AA’s hjemmeside findes der blanketter til at give oplysningerne.

Af naturlige årsager er en del på vagt over for hvilke oplysninger det er der opbevares i databasen. Vi opbevarer ikke personnumre. Vi har navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse på kontaktpersoner, telefonvagter, personer i service og brugere af nyhedsbrevene.
Under gruppernes oplysninger findes der oplysning om hvem, der er gruppekontaktperson.
alle der står i databasen har krav på at få slettet deres navn, hvis de ønsker det.

AA-data

Niels.

 

Kontaktpersoner søges i hele landet

AA`s telefon- og E-mailvagt søger kontaktpersoner, som vil ringe til folk, der har henvendt sig for at få hjælp til at holde op med at drikke. Evt. kan kontaktpersonen hjælpe med at komme til det første møde.

Kontaktpersonens tlf.nr. bliver kun udleveret til vagterne.

Vi har brug for flere kontaktpersoner, bl.a. er der ikke en eneste på hele Lolland.

Henvendelse kan ske til tlf. 60 25 05 50, 40 60 46 71 eller aa.dk.telev@gmail.com.