Servicenyt maj 2020

Er du AA´s nye boghandler?

Vores bogshop i Thorsgade på Nørrebro savner en boghandler.

Boghandlerens opgaver er i hovedtræk:

 • Behandling af ordrer i vores bogshop
 • Samarbejde med trykkerier
 • Indkøb af litteratur
 • Lagerstyring

Der gives grundig oplæring og indføring i alle opgaver. Du skal regne med at bruge 8-10 timer ugentligt, og åbningstiderne kan evt. tilpasses efter dine behov. Som boghandler får du i høj grad mulighed for selv at sætte dit præg på stillingsindholdet. Mange opgaver kan klares hjemmefra.

Der er mulighed for deltagelse på Servicekonferencer, landsmøder m.v.

Lidt om os:

Vi er et lille team af bogpakkere og trykkere af brochurer. Vi mødes en til to gange ugentligt, og vi har det rigtigt hyggeligt sammen. Vi samarbejder tæt med AA Data, AA´s produktion, daglig ledelse og bogholderiet som alle holder til på kontoret.

Kvalifikationer:

 • Kendskab til AA´s litteratur
 • Mindst 5 års kontinuerlig ædruelighed
 • Flair for PC-arbejde
 • Serviceminded samt gode samarbejdsevner
 • Bil en fordel

Stillingen er ulønnet, men alle transportomkostninger dækkes.

Ring til Jacky på tlf. 25892425, hvis du har spørgsmål.  Ansøgning sendes til Bogsalg@anonyme-alkoholikere.dk

Valg på Servicekonferencen 2020

Da der mangler ansøgere til posterne som:

Kasserer for Hovedservicerådet

Revisor 

Revisorsuppleant

– har Hovedservicerådet besluttet at forlænge ansøgningsfristen til disse poster til den 01.07.20

Du kan læser om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/

Servicenyt april 2020

Daglig Ledelse skriver:

 

Når dette skrives, er vi midt i ’Corona-krisen’. Når det læses (i Box 334), er den – forhåbentlig – ved at nærme sig sin afslutning.

 

Vi mener, at der er behov for, at medlemmerne af vort Fællesskab i Danmark bliver gjort bekendt med de beslutninger, som vi i Daglig Ledelse har følt os nødsaget til at træffe på Fællesskabets vegne.

 

Inden redegørelsen vil vi gerne understrege, at alle tiltag er gjort under hensyntagen til 10. Tradition. Imidlertid er vi samtidig nødt til at forholde os til det samfund, vi nu engang – også – er medlemmer af, og rette os efter de retningslinjer og forordninger, som Regeringen udsteder (men uden at tage stilling til de beslutninger der er truffet derfra).

 

Allerede meget tidligt i forløbet begyndte vi at få henvendelser fra bekymrede medlemmer. De første vedrørende det ’at holde i hånd og give kram’. Her henviste vi til 4. Tradition.

 

De følgende dage begyndte der at komme henvendelser med spørgsmål om vores stillingtagen til at afholde møder. Efterhånden også nogle, der direkte opfordrede os til at ’forbyde’ afholdelse af møder, hvilket vi naturligvis afviste, fortsat med henvisning til 4. Tradition.

 

Efter Regeringens Pressemøde den 10. marts, hvor det blev forbudt at samles mere end 10 mennesker på samme sted, mente vi, at tiden var inde til, at vi i Daglig Ledelse foretog os lidt mere, og da vi modtog den skrivelse fra General Service Office, som nu findes på AA’s Hjemmeside – i original og oversat form – blev vi enige om – for at hjælpe grupperne og for at undgå splid grupperne imellem – at opfordre grupperne til at aflyse møderne. Samtidig henviste vi til General Service Offices oplysninger om mulighederne for internet møder med mere.

Dette var et skridt videre end GSO anbefalede, men den danske Regerings forordninger var også – i hvert tilfælde på det pågældende tidspunkt – væsentligt mere vidtgående end blandt andet USA’s, og jævnfør indledningen mente vi, at det måtte være på sin plads med en indskærpet  oplysning.

 

Vi har siden måttet aflyse et Hovedservicerådsmøde i marts, ligesom årets Servicekonference, som skulle have været afholdt i maj måned, er blevet flyttet til oktober måned. Indtil videre er et enkelt møde i Daglig Ledelse blevet aflyst.

 

På nuværende tidspunkt i midten af april måned håber vi, at vi kan afholde møde i Hovedservicerådet i juni måned, ligesom vi håber på, at kunne afholde møde i Daglig Ledelse den 4. maj og den 2. juni (der deltager kun de 3 medlemmer samt Forretningsføreren).

Landsmødet i Nordjylland i september må muligvis flyttes til sidst i oktober, men det er endnu uvist.

 

Vi kommunikerer pr mail, både vi 3 i Daglig Ledelse, og Hovedservicerådet, så vort Fællesskab er fortsat i trygge hænder.

 

Med hensyn til at begynde at holde fysiske møder igen, råder vi alle grupper til at holde øjne og ører åbne for Regeringens tiltag i forbindelse med genåbningen af Danmark. Der vil ikke komme nogen direkte opfordring fra os i Daglig Ledelse, men på et tidspunkt, når det skønnes rigtigt, vil opfordringen til at aflyse møderne blive taget af Hjemmesiden.

 

Daglig Ledelse, medio april 2020

 

Vedr. brug af Zoom på online AA-møder

I forbindelse med Covid-19 er der oprettet næsten 100 online AA-grupper. Hovedparten af grupperne bruger videotjenesten Zoom, og står på AA’s mødeliste
Det har medført en debat om tjenesten – både om offentliggørelsen af mødernes adresse og ID og om sikkerheden, når man deltager.

At offentliggøre et digitalt mødes tidspunkt og ID svarer efter min mening til at oplyse et tidspunkt og en fysisk adresse i mødelisten. Hvis man er interesseret, kan man jo møde op på en fysisk adresse, og se hvem der går ind ad døren, men det afholder os ikke fra at gå til møde.
Hvis du ikke er bange for at sende mails, så virker Zoom-møder også. Det væsentligste er at nå alkoholikeren der stadig lider.

Zoom har fornyelig opdateret sine generelle indstillinger. Det betyder, at på nye møder skal man bruge password og ikke kun linket. Der bliver som standard oprettet et venterum, hvor værten kan se hvem der vil deltage, og så lukke deltagerne ind til mødet.

Ser man på GSO’s anbefalinger til online møder skriver de flg.:

”A. A. støtter ikke nogen specifik måde at mødes på som en gruppe digitalt. Hver gruppe skal selv beslutte, hvad der fungerer bedst til dennes behov. Du kan besøge følgende udbydere for at få mere information om, hvordan du bruger deres platforme til at oprette et online møde.” (min oversættelse) herefter nævnes en række eksempler her under Zoom.

Min konklusion.

GSO blander sig på intet tidspunkt i denne debat. Vi værner alle om anonymiteten, på forskellig vis, og sådan skal det også være. Vi skal ikke lade os skræmme hver gang dagspressen bruger ordet at hacke.

KH

Niels i Data

 

 

Servicenyt marts 2020 – EKSTRA!

COVID-19 OG AA-MØDER

Fra og med d. 18. marts er offentlige forsamlinger på mere end 10 personer ikke tilladt. Grupperne opfordres derfor til at aflyse deres møder, til myndighederne melder andet ud. På den elektroniske Mødeliste kan du finde on-linemøder for hver dag i ugen. Telefon- og E-mailvagterne er informeret om at henvise til on-linemøder, og de kan sætte folk i telefonisk forbindelse med en kontaktperson

Servicenyt marts 2020

AA Danmark har modtaget følgende fra GSO i New York:

Oversættelse:

General Service Office (G.S.O.) har modtaget forespørgsler om, hvordan grupper skal reagere på COVID-19 (coronavirus).

Grupper og medlemmer er bekymrede over helbreds- og sikkerhedsspørgsmål i denne forbindelse og leder efter vejledning i, hvordan man kan løse dette spørgsmål.

General Service Office er et lager af opdaterede gruppeoplevelse og fungerer som et ressourcecenter for A.A. medlemmer og grupper.

Vejledning om sundhedsspørgsmål ligger uden for AA’s område og de tilbud G.S.O. kan tilbyde. Vi vil foreslå, at du kontakter dine nationale, statslige og lokale sundhedsmyndigheder for passende information.

Vi har nogle generelle erfaringer om, hvordan nogle grupper og medlemmer er begyndt at løse dette problem. Vores indsamlede informationer tyder på, at taler vi om disse problemer før de opstår, kan dette hjælpe en gruppe med at være parat til at løse dem på en fornuftig og hjælpsom måde og give gruppen mulighed for at fortsætte med at holde fokus på vores fælles velfærd og vores primære formål.

Nogle grupper har besluttet at foretage ændringer i afviklingen af deres møder. Her kan bla. nævnes:

1.at undgå håndtryk

 1. at undgå at holde i hånd
 2. at sikrer rengjorte borde og stole

Uanset gruppesamvittighedens afgørelser er hver enkelt medlem ansvarlig for sine egne sundhedsbeslutninger.

Nogle grupper har overvejet beredskabsplaner, hvis gruppen midlertidigt ikke er i stand til at mødes personligt. Planer har inkluderet:

 1. Oprettelse af kontaktlister og holde kontakt via telefon, e-mail eller sociale medier
 2. Møde pr. telefon eller online.

3.At give medlemmer information til A.A. Online intergrupper, der kan fungere som en ekstra nyttig ressource.

Hvis en gruppe ikke afholder sine regelmæssige møder, kan de eventuelt kommunikere dette til lokale A.A. ressourcer, såsom distrikt, område og intergruppe eller centralkontor.

G.S.O. har modtaget forespørgsler om A.A. begivenheder, den koordineres hele året rundt. Besøg www.aa.org for ajourførte oplysninger om G.S.O./A.A.W.S. koordinerede begivenheder.

Vær sikker på, at deltagernes sundhed og sikkerhed er en prioritet. G.S.O. overvåger nøje relevante sundhedsvejledninger vedrørende COVID-19 (coronavirus).

Vi håber, at denne begrænsede deling er nyttig.

Tilføjelse relevant for AA Danmark:

På vores hjemmeside kan mødelisten opdateres med eventuelle ændringer i mødetider, aflysning eller andre midlertidige ændringer.

Hvis det bliver aktuelt, vil ændringer i andre allerede planlagte AA arrangementer også fremgå af kalenderen på AA- Danmarks hjemmeside (www.dkaa.dk)

I tvivlstilfælde kan Sekretæren kontaktes på:

 

Mail: aa.dk.sek@gmail.com

 

Midlertidige ændringer: TRYK HER

 

 

Servicenyt januar 2020

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE SERVICEKONFERENCEN 2020:

ÆNDRING AF TIDSPUNKT OG STED!

‘Sund og Skov’ har meddelt, at de ikke kan afholde vores Servicekonference 2020. Derfor har det desværre været nødvendigt at ændre tid og sted:

TID: 2. – 3. MAJ 2020

STED: BROGÅRDEN, ABELONELUNDVEJ 40, STRIB, 5500 MIDDELFART

Servicenyt november 2019

Ny udgave af ‘Store Bog’

Den 4. udgave af bogen “Anonyme Alkoholikere” er udkommet og til salg i vores Bogshop.

Nye downloads fra Hjemmesiden

Det er nu muligt at downloade 9. trins løfterne og Indledningen til 5. kapitel fra 4. udgave af bogen “Anonyme Alkoholikere” på vores Hjemmeside under ‘AA service’ – ‘Downloads’.

Ligeledes er det muligt samme sted at downloade folderen om Hattepenge og Hattepenge bordskilt.

Valg på Servicekonferencen 2020

 Vi skal have valgt:

Kasserer for Hovedservicerådet

Nordisk Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisor

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 29. december 2019.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/.

Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt september 2019

AA Landsmøde 2019 / Lokaleflytning.

På grund af indtrufne omstændigheder har uddannelsesinstitutionen Rybners i Esbjerg, som velvilligt har stillet lokaler til rådighed for AA Danmarks Landsmøde 2019 på adressen:

Rybners Tekniske Skole

Spangsbjerg Møllevej 72

6700 Esbjerg

forespurgt, om der var en mulighed for, at vi ville flytte Landsmødet til andre lokaliteter, der vil være mindst lige så velegnede og nærmere byens centrum, som dem vi har underskrevet lejekontrakt på?

Vi har fået en forklaring på skolens dilemma og har besigtiget de lokaliteter der er stillet os i udsigt.

På den baggrund har vi accepteret at flytte Landsmødet 2019 til en ny adresse som er:

Rybners Gymnasium

Grådybet 73 G

6700 Esbjerg

Der er fine forhold med en stor aula, kantine, en lang stribe af teorilokaler og lokaliteter til overnatning, alt sammen i stueplan og beliggende samlet. Der gode parkeringsforhold, og Esbjerg Vandrehjem, hvor flere har booket overnatning, ligger lige om hjørnet.

Vi håber i alle vil modtage ændringen positivt. Planlægningsgruppen i Esbjerg tager det som en oplevelse, vi sagtens kan håndtere, nu vi er ædru.

Vi håber i vil bringe budskabet videre, så vi undgår alt for megen forvirring, når Landsmødet starter.

Kærlig hilsen

AA grupperne i Esbjerg

Valg på Servicekonferencen 2020

 Vi skal have valgt:

Kasserer for Hovedservicerådet

Nordisk Delegeret

Revisor

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 29. december 2019.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/.

Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt juni 2019

Vejledning vedrørende grupper på elektroniske medier på AA Danmarks Hjemmeside.

Ligger nu på AA Danmarks Hjemmeside under AA service – Downloads.

Hattepenge

Folderen vedrørende Hattepenge ligger også på Hjemmesiden under AA service til Download.

Vejledning om økonomi

En revideret vejledning om økonomi er tilgængelig – også på Hjemmesiden – under AA service – Downloads.

Servicehåndbogen 2019

Servicehåndbogen 2019 ligger til download samme sted.

Denne bog er fundamentet for AA’s servicearbejde i Danmark. Grundlaget for den er Anonyme Alkoholikere (“Store Bog”), Tolv Trin og Tolv Traditioner og De Tolv Koncepter for Verdensservice.

Strukturhåndbogen juni 2019

Kan downloades samme sted.

Strukturhåndbogen er et supplement til Servicehåndbogen med konkrete oplysninger om opgavefordeling, valgte tjenere, tidspunkter for rotation med mere. Den bliver opdateret efter møderne i Hovedservicerådet, hvis der er behov for det.

 

 

 

Servicenyt maj 2019

Servicekonferencen 2019

Referatet fra Servicekonferencen 2019 og resultater af afstemninger om forslagene og noter til workshops ligger nu på Hjemmesiden under ‘AA service’.

Samme sted kan du finde: Deltagernes evaluering af Servicekonferencen 2019.

Servicekonferencen 2020

Du kan indsende forslag til vedtagelse og forslag til workshops til Servicekonferencen 2020 på skemaer, du kan finde samme sted: Hjemmesiden – ‘AA Service’.

Spørgsmål vedr. Servicekonferencen 2020 bedes rettet til:

aa.dk.sek@gmail.com