Servicenyt maj 2019

Servicekonferencen 2019

Referatet fra Servicekonferencen 2019 og resultater af afstemninger om forslagene og noter til workshops ligger nu på Hjemmesiden under ‘AA service’.

Samme sted kan du finde: Deltagernes evaluering af Servicekonferencen 2019.

Servicekonferencen 2020

Du kan indsende forslag til vedtagelse og forslag til workshops til Servicekonferencen 2020 på skemaer, du kan finde samme sted: Hjemmesiden – ‘AA Service’.

Spørgsmål vedr. Servicekonferencen 2020 bedes rettet til:

aa.dk.sek@gmail.com

Servicenyt marts 2019

Hattepenge til AA Danmark med Mobilepay

Det er nu muligt at indbetale Hattepenge til AA Danmark med Mobilepay: 83611.

Mobilepay findes på vores Hjemmeside under ‘Kontakt’.

Servicenyt januar 2019

Gruppe oplysninger.

AA-data er blevet opfordret til at kontakte AA-grupperne for at opdatere oplysninger som mødetidspunkter, gruppekontaktpersoner, mailadresse til den enkelte gruppe.

Vi har ikke mulighed for at kontakte de enkelte grupper, da de kontaktoplysninger vi har, i mange tilfælde er meget mangelfulde.  Det er den enkelte gruppes egen opgave at sørge for at de oplysninger som regionerne og AA har om de enkelte grupper, er korrekte. AA-data og regionerne deler database. Så blot en af parterne har fået de korrekte oplysninger, så er det nok. På AA’s hjemmeside findes der blanketter til at give oplysningerne.

Af naturlige årsager er en del på vagt over for hvilke oplysninger det er der opbevares i databasen. Vi opbevarer ikke personnumre. Vi har navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse på kontaktpersoner, telefonvagter, personer i service og brugere af nyhedsbrevene.
Under gruppernes oplysninger findes der oplysning om hvem, der er gruppekontaktperson.
alle der står i databasen har krav på at få slettet deres navn, hvis de ønsker det.

AA-data

Niels.

 

Kontaktpersoner søges i hele landet

AA`s telefon- og E-mailvagt søger kontaktpersoner, som vil ringe til folk, der har henvendt sig for at få hjælp til at holde op med at drikke. Evt. kan kontaktpersonen hjælpe med at komme til det første møde.

Kontaktpersonens tlf.nr. bliver kun udleveret til vagterne.

Vi har brug for flere kontaktpersoner, bl.a. er der ikke en eneste på hele Lolland.

Henvendelse kan ske til tlf. 60 25 05 50, 40 60 46 71 eller aa.dk.telev@gmail.com.

Servicenyt december 2018

Midlertidige ændringer – Hold mødelisten ajour!

Jul og nytår står for døren. I jule-og nytårsdagene er der mange AA-grupper der enten flytter deres møde eller må aflyse mødet. Især nykommere og ikke faste deltagere kan komme til at gå forgæves. Det giver os en særlig forpligtigelse til at informere om disse midlertidige ændringer.

Heldigvis findes MIDLERTIDIGE ÆNDRINGER på AA’s hjemmeside. Ved at udfylde en blanket 0m midlertidig ændring i din gruppe, kommer det på AA’s hjemmeside i løbet af 24 timer. Du behøver ikke at tænke på at ophæve ændringen – det sker automatisk. Hvert år ved juletid bruger mere end 100 grupper dette tilbud. Du finder blanketten her: https://dkaa.dk/find-aa-moder/midlertidigeændringer/

Mødelisten som PDF-fil.

Midlertidige ændringer kommer ikke på papir-mødelisten (PDF), men optræder udelukkende på hjemmesidens mødesøgning.

Niels i AA-data

 

Nyt tilbud i Bogshoppen

En lille bogpakke med bøgerne “AA bliver voksen”, “AA´s Historie i Danmark” og hæftet “Alkoholisme og AA programmet” for kun 199 kr.

AA Danmarks Bogsalg / Ib & Jacky

Åbent mandag kl. 10:00 til 13:00 og torsdag kl. 15:00 til 18:00 på Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv., 2200 Kbh. N

Tlf: 35 81 04 24

 

Servicepost som sekretær for Telefon og E-mail udvalget.

Bor du i Storkøbenhavn eller opland, og har du lyst til at være en del af AA´s Hovedservicekontor?

Telefon og E-mail udvalget tilbyder en servicepost som sekretær til at bistå os med administrative opgaver.

Telefon og e-mail udvalget er ansvarlig for AA´s landsdækkende telefon og e-mail vagt, – herunder at oplære vagter og lave vagtplan. Vi er også ansvarlige for, at der er kontaktpersoner, som telefonvagterne kan henvise den lidende alkoholiker videre til.

Vi søger en frivillig sekretær, der kan bistå os med administrative opgaver, som er: 

 • Printe Håndbogssider til nye telefon- og e-mailvagter, putte dem i A4 mapper med faneblade og pakke Håndbog og telefon ind. Pakken skal frankeres i Bogsalget og derefter afsendes.
 • Opdateret vagtliste, når der er skift af vagter
 • Udlevere og indhente nøgler til/fra kontorvagterne til Hovedservicekontoret
 • Sende og modtage telefoner til og fra telefonvagter
 • Administrere ”Tro-og-love” erklæringerne samt holde databasen opdateret
 • Deltage i det månedlige møde for funktionerne på Hovedservicekontoret

Arbejdet kommer til at foregå på Hovedservicekontoret i Thorsgade 59, 3 tv. 2200 København N.

Opgaverne svarer til ca. 3 timer om ugen, og du er selv med at bestemme din arbejdstid i samråd med telefonvagtskoordinatoren. Vi sørger også for, at du får den oplæring, du har brug for.

Servicen kræver, at du:

 • Har mindst 12 måneders ædruelighed
 • Kendskab til trin og traditioner
 • Mulighed for at møde op på Hovedkontoret i Thorsgade 59 en gang om ugen
 • Brugererfaring med it

Hvis du vil høre mere om servicen eller er du måske interesseret, så kontakt os på telefon: 60 25 05 50 , eller skriv til os på e-mail aa.dk.telev@gmail.com

 

Rapport fra det 25. Verdens Service Møde i Durban, Sydafrika

Vore Internationale Delegerede var til  World Service Meeting (WSM) fra den 7. – 11. oktober 2018. Deres rapport fra mødet ligger nu på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/ AA Service – Internationalt – Verdens service: WSM 2018 rapport.

 

Valg på Servicekonferencen 2019

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Viceformand for Hovedservicerådet

International Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 30. december 2018.

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/. Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com

 

 

 

Servicenyt november 2018

Servicepost som sekretær for Telefon og E-mail udvalget.

Bor du i Storkøbenhavn eller opland, og har du lyst til at være en del af AA´s Hovedservicekontor?

 Telefon og E-mail udvalget tilbyder en servicepost som sekretær til at bistå os med administrative opgaver.

 Telefon og e-mail udvalget er ansvarlig for AA´s landsdækkende telefon og e-mail vagt, – herunder at oplære vagter og lave vagtplan. Vi er også ansvarlige for, at der er kontaktpersoner, som telefonvagterne kan henvise den lidende alkoholiker videre til.

Vi søger en frivillig sekretær, der kan bistå os med administrative opgaver, som er:

 • Printe Håndbogssider til nye telefon- og e-mailvagter, putte dem i A4 mapper med faneblade og pakke Håndbog og telefon ind. Pakken skal frankeres i Bogsalget og derefter afsendes.
 • Opdateret vagtliste, når der er skift af vagter
 • Udlevere og indhente nøgler til/fra kontorvagterne til Hovedservicekontoret
 • Sende og modtage telefoner til og fra telefonvagter
 • Administrere ”Tro-og-love” erklæringerne samt holde databasen opdateret
 • Deltage i det månedlige møde for funktionerne på Hovedservicekontoret

Arbejdet kommer til at foregå på Hovedservicekontoret i Thorsgade 59, 3 tv. 2200 København N.

Opgaverne svarer til ca. 3 timer om ugen, og du er selv med at bestemme din arbejdstid i samråd med telefonvagtskoordinatoren. Vi sørger også for, at du får den oplæring, du har brug for.

Servicen kræver, at du:

 • Har mindst 12 måneders ædruelighed
 • Kendskab til trin og traditioner
 • Mulighed for at møde op på Hovedkontoret i Thorsgade 59 en gang om ugen
 • Brugererfaring med it

Hvis du vil høre mere om servicen eller er du måske interesseret, så kontakt os på telefon: 60 25 05 50 , eller skriv til os på e-mail aa.dk.telev@gmail.com

 

Lån af Beachflag

Hvis grupperne vil låne Beachflagene, kan de kontakte Bogsalget, der så  reserverer flagene. Afhentning og aflevering foregår  efter aftale i Bogsalgets åbningstider.

 

Valg på Servicekonferencen 2019

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Viceformand for Hovedservicerådet

International Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisorsuppleant

Ansøgningsfristen for tillidsposter er den 30. december 2018

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/. Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa.dk.sek@gmail.com 

 

 

 

 

Servicenyt oktober 2018

Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant?

På Hovedservicerådsmødet den 07.10.18 blev det vedtaget, at vedhæfte de mange indlæg/forslag der kom på Servicekonferencen 2018 i  den workshop der hed W04: Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant med henblik på at regioner og grupper kan arbejde videre med dem.

 Anonyme Alkoholikere – Servicekonferencen -2018 Workshop 04:

Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant?

Emnestiller Region Nordjylland.

Vi oplever, at mange grupper ikke er med i den del af A A’s service, og derved mistes forbindelsen og kommunikationen grupper og region imellem.

Begrundelse: Det tredje ben i A A’s trekant

KOMITEERNES NOTER TIL EMNET

Komiteen Medier:

Grupperepræsentanten refererer fra regionsmøderne

Besøge grupperne for at fortælle hvad der foregår og forslå stille og roligt at det vil være en god ide med grupperepræsentant

Villigheden til at deltage I service starter i Gruppesamvittigheden. Er den stærk, er det lettere at opstille kandidater.

Uddel folderen: ”Glæden ved at være grupperepræsentant”

Speak om service på landsmøde

Komiteen Service:

Sig det til møderne at der mangler en grupperepræsentant og fortæl om hvad det er at være grupperepræsentant!

Der mangler mange grupperepræsentant, løsningen ligger i regionen.

Information  om hvor der er møde. Informere om der er regionsmøder.

Den eksisterende grupperepræsentants opgave er at videregive stafetten. Fortælle om regionen, arbejdet og hvorfor, og hvad man får ud af det. Også gerne snakke om, hvor dejligt det er at være på Servicekonference. Tiltrækning frem for agitation!

Fortæl om, at  der er et behov for en grupperepræsentant! Fortæl åben og ærligt, gå til den enkelte og opfordre til at blive grupperepræsentant – ikke altid til den brede forsamling.

Hver enkelt  gruppe skal blive bedre til at tage mod nykommere, og  der skal grupperepræsentant hjælpe til.

Besøg andre grupper og fortæl om glæden og muligheder, som det giver at være grupperepræsentant! Tag gerne ud til andre grupper!

Vi skal tættere på, distancen skal væk. Vi skal involvere grupperne, uddele opgaver. Regionen, kan fx give en gruppe en bestemt opgave, såsom at kontakte et sygehus eller et behandlingshjem.

Der må gerne være noget kød på at være grupperepræsentant, fx ved dagsorden til grupperepræsentantmøde. Få gjort grupperepræsentanten  nyttig, så det ikke bare er, hvem laver kaffe og hvem er mødeleder.

Snak/fortæl om de muligheder og hvorfor der skal være en grupperepræsentant. Del pjecer ud ”Glæden ved at være grupperepræsentant” .

Er det en AA-Gruppe eller er det et møde? Et møde er noget man ”bare” går til. Tag din sponsi med og fortæl ham/hende om glæden ved at være grupperepræsentant!

Hvor tit har vi hørt et speak som handler om service? Men om helbredelse.

Komiteen Visioner:

Når du er til møder fortæl i grupper om, hvad der sker I regionen.

Fortæl, fortæl,  fortæl om det!

Vi kører nogle stykker fra gruppen sammen i bil til regionsmøde

Det vigtigt at regionen gør sig synlig i grupperne.

Værtsgruppe.

Dele om hvad service gør for mig.

Få informationsudvalget ud i grupperne

Brug trekantens 3 ben

Vi skal være bedre til at åbne døren og få folk med.

Måske skal regionens rolle ændres.

Kik på definitionen af møder og grupper

Regionsmøder kan være kedelige.

På hjemmesider ligger der et forslag til, hvordan man holder gruppe samvittighedsmøde

Speaker på regions møde

Skype møde/speak på regionsmødet

At vi holder det simpelt og enkelt til møderne

Der skal måske ikke ændres noget, vi har en struktur der fungerer.

I gruppen er det ikke altid populært at dele om regions arbejde.

Erfarende og aktive skal være bedre til at fortælle om, hvad de laver af service.

Det virker ved at vise glæden ved, hvad man gør.

Komiteen Økonomi:

At komme ud til grupperne, få kontakt og dialog omkring vigtigheden af at have en grupperepræsentant.

Man skal bruge konkret sprog og billeder, som kan få folk til at forstå hvad AA, region, servicekonference mm er. Det skal være konkret, spiseligt og enkelt.

I gruppesamvittighedsmøder  bør man bringe sin viden i spil og få talt om vigtigheden af at have repræsentanter, som også deltager i regionsmøder.

Regionen kan møde op i grupper og bede om at få et kvarter til at informere om regionens og repræsentanters betydning. Man skal sikre, at der findes en person i hver gruppe, som man har kontakt til (mail, tlf.), når man er ude at snakke med gruppen.

Den personlige kontakt er vigtig, f.eks. ved at man som regionsmedlem inviterer (nye) gruppemedlemmer med til møder.

I nogle tilfælde er der en kløft mellem grupper og regionsråd. Her kan man informere grupper om, at regionsmødet er deres forum. Opfordre til at tage ansvar i fællesskabet, som rækker ud over gruppen – region, land, verden.

Det skal være sjovt at deltage i regionsmøde. Et eksempel fra en af regionerne er bruge 10 minutter på de formelle ting for så at komme frem til en workshop om et emne. Grupper stiller forslag om, hvad der skal tages op på regionsmøderne, f.eks. emner eller emner til workshops.

I USA får man tilsendt information i et velkomstbrev, når en ny gruppe startes. 3 måneder efter følges op, hvor gruppen bliver bedt om at vælge en repræsentant

Den bedst bevarede hemmelighed.

De 12 Koncepter for verdens service, skrevet af Bill W. (1962), er blevet kaldt den bedst bevarede hemmelighed i A A. Dette blev skrevet i BOX 459 – som er amerikanernes ”Servicenyt” – i forbindelse med 40 året for koncepternes udgivelse.

Den korte form af koncepterne er nu blevet indskrevet i 4.udgave af ”Store Bog” (2001) på lige fod med trin og traditioner, og mange A A-medlemmer i USA gav ved udgivelsen udtryk for, at de ikke anede koncepterne eksisterede.

I Danmark har vi siden 2008 haft den korte form i vor Servicehåndbog. Vort Hovedserviceråd læser et udvalgt Koncept, når et møde åbnes og på vor Servicekonference læses de 6 garantier (12. Koncept).

Indenfor de sidste 15 år har både regioner og intergrupper holdt møder, hvor koncepterne har været et tema. I 2007 og 2012 gjorde Hovedservicerådet noget tilsvarende, netop for at koncepterne ikke skulle gå i glemmebogen.

Hovedservicerådet holdt et udvidet møde 6.-7. oktober, hvor der blev afsat 4 timer til at arbejde med Koncepterne. Efter et oplæg, hvor det blev understreget at koncepterne er en meget væsentlig del af vor tredje arv (Service), blev der arbejdet i grupper. Noget særligt for os alle var, at vi kunne arbejde ud fra de nu oversatte ”12 Koncepter for Verdensservice”, som er lige på trapperne til udgivelse. (General Service Office (GSO) i USA har manuskriptet til godkendelse i øjeblikket).

Det blev understreget at Koncepterne og servicestrukturen/konferencestrukturen er to sider af samme sag. Koncepterne er et ”værktøj”, som vore trin er for den enkelte og traditionerne for A A- gruppen.

Bill W forklarer i sine kommentarer til koncepterne, at disse også er vor historie og ikke bør gå tabt. Når vi tjener fællesskabet, gør disse det muligt at arbejde med andre i servicestrukturen med et minimum af friktion og langt mere effektivt – det være sig ved Servicekonferencer, i Hovedservicerådet, i funktionerne og i udvalg.

Det gennemgående i arbejdet med koncepterne i weekenden var, at disse kunne forøge effektiviteten og styrke kommunikationen, når vi ønsker at bane vejen for at bringe vort budskab videre.

Koncepterne finder veje for kommunikationen, så alle kommer til orde: Delegerede på Servicekonferencen, Hovedservicerådet og Regionerne, Udvalg, Komiteer og medarbejdere på Hovedservicekontoret.

Jeg var inviteret til dette udvidede Hovedservicerådsmøde, og var inden blevet spurgt om jeg ville komme med et oplæg om Koncepterne. Det vil jeg gerne sige tak for og stiller mig gerne til rådighed for Regioner eller andre enheder i service – og selvfølgelig A A-grupperne. Når vi snart udgiver Koncepterne på dansk, kan der måske være et behov for et oplæg.

 

Kærlig hilsen

Ib B

 

 

 

 

 

 

Servicenyt september 2018

AA-data

Arkiv

AA har to store og veludstyrede arkiver. Et papir arkiv og et digitalt arkiv Lars B.er bestyrer af begge arkiver og kan kontaktes på:

aa.dk.arkiv@gmail.com.

Her vil han kunne besvare spørgsmål.

Har du materialer, du mener er interessant for et af arkiverne, bedes du sende dem til mailadressen eller kontakte Lars B på mailadresse.

Det digitale arkiv kan du se på AA’s hjemmeside:

https://dkaa.dk/arkiver/

Det kan du selv søge i direkte på hjemmesiden.

Niels AA-data

Valg på Servicekonferencen 2019

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Viceformand for Hovedservicerådet

International Delegeret

Suppleant for International Delegeret

Revisor suppleant

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores Hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/. Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa@anonyme-alkoholikere.dk.

Strukturhåndbogen

Der ligger nu en opdateret udgave af Strukturhåndbogen på Hjemmesiden.

Servicenyt april 2018

Bogshoppen

Vi har nu implementeret de nye handelsbetingelser. Det indebærer ændringer for både private og erhvervskunder. For private AA grupper gælder følgende: Generelt kan der kun handles kontant i Bogshoppen. Omkostninger ved forsendelse er uændret

Tilbud i Bogshoppen: “AA bliver voksen” 150 kr

Nordisk Samarbejde

Hjemmesidens omtale af Nordisk Samarbejde er blevet ajourført, så den er i overensstemmelse med de nuværende forhold. Dels er der en omtale af samarbejdet, dels er der henvisninger til de seneste rapporte, der ligger som bilag.

Strukturhåndbogen

Der ligger nu en opdateret udgave af Strukturhåndbogen på Hjemmesiden.

Kontorvagter søges!

Vagter søges til at besvare opkald på 70 10 12 24 på Hovedservicekontoret Thorsgade 59, 3. sal tv. 2200 København N.

Man har vagt 3 timer hver 14. dag eller aften på hverdage. Udover at besvare opkald kan telefonvagterne sælge litteratur i begrænset udvalg.

Kontakt Dorte på tlf: 60 25 05 50

Servicenyt januar 2018

Servicekonferencen 2018

Materiale til Servicekonferencen 2018 ligger nu på Hjemmesiden:

 • Program for Servicekonferencen 2018
 • Dagsorden for Servicekonferencen 2018
 • Forslag og workshops til Servicekonferencen 2018
 • Regnskab til Servicekonferencen 2018

 

Kontorvagter søges!

Vagter søges til at besvare opkald på 70 10 12 24 på Hovedservicekontoret Thorsgade 59, 3. sal tv. 2200 København N.

Man har vagt 3 timer hver 14. dag eller aften på hverdage. Udover at besvare opkald kan telefonvagterne sælge litteratur i begrænset udvalg.

Kontakt Dorte på tlf: 60 25 05 50

Servicenyt december 2017

Kontorvagter søges!

Vagter søges til at besvare opkald på 70 10 12 24 på Hovedservicekontoret Thorsgade 59, 3. tv., 2200 Kbh. N.

Man har vagt 3 timer hver 14. dag eller aften på hverdage. Udover at besvare opkald kan telefonvagterne sælge litteratur i begrænset udvalg.

Kontakt Dorte på tlf: 60 25 05 50

 

Valg på Servicekonferencen 2018

Vi skal have valgt:

Formand for Hovedservicerådet

Sekretær for Hovedservicerådet

International delegeret

Nordisk delegeret

Revisor suppleant

Du kan læse om de forskellige poster i Strukturhåndbogen. Den kan ses og downloades på vores hjemmeside https://dkaa.dk/aa-service/downloads/. Du er også velkommen til at kontakte de fæller, der beklæder posterne i øjeblikket. Det kan fx gøres ved at skrive til aa@anonyme-alkoholikere.dk.