Læs TDE & mail liste

Til Daglig Eftertanke, TDE, er en bog, der udgives af Anonyme Alkoholikere. Bogen indeholder citater fra AA’s litteratur og kommentarer. Bogen er opdelt med en side for hver dag i året og benyttes til daglig refleksion. Bogen kan købes i Anonyme Alkoholikeres webbutik, men Anonyme Alkoholikere har også oprettet en gratis e-mail service.

Tilmeld dig til TDE maillisten


4. APRIL
AT RÆKKE UD EFTER MÅNEN

Denne meget virkelige mindreværdsfølelse forøges af hans barnlige følsomhed, og det er denne tingenes tilstand, der får ham til umætteligt og abnormt at hige efter anerkendelse og succes i verdens øjne. Som et barn rækker han ud efter Månen. Og Månen synes ikke at ville vide af ham!
LANGUAGE OF THE HEART. S. 102

Mens jeg drak, syntes jeg at svinge mellem fornemmelsen af fuldstændig usynlighed og troen på at være verdens centrum. Forsøg på at finde den udefinerlige balance mellem de to ting er blevet en væsentlig del af min helbredelse. Den måne, jeg konstant rakte ud efter, er i min ædruelighed sjældent fuld. Den viser mig i stedet sine mange andre faser, og der er noget at lære i dem alle. Sand lærdom følger ofte efter en formørkelse, en mørkets tid, men for hver cyklus i min helbredelsesproces bliver lyset stærkere og mit syn klarere.