Læs TDE & mail liste

Til Daglig Eftertanke, TDE, er en bog, der udgives af Anonyme Alkoholikere. Bogen indeholder citater fra AA’s litteratur og kommentarer. Bogen er opdelt med en side for hver dag i året og benyttes til daglig refleksion. Bogen kan købes i Anonyme Alkoholikeres webbutik, men Anonyme Alkoholikere har også oprettet en gratis e-mail service.

Tilmeld dig til TDE maillisten

20. APRIL
SELVRANSAGELSE

... vi beder Gud lede vore tanker, især beder vi om, at de må blive renset for selvmedlidenhed, uærlighed og egoistiske motiver.
ANONYME ALKOHOLIKERE. KAP. 6

Når den bliver sagt oprigtigt, lærer denne bøn mig at være virkelig uselvisk og ydmyg, for selv når jeg gjorde gode gerninger, søgte jeg ofte anerkendelse og ære for mig selv. Ved at undersøge mine bevæggrunde i alt, hvad jeg foretager mig, kan jeg tjene Gud og andre og hjælpe dem til at gøre det, de ønsker. Når jeg lader Gud overtage ledelsen af min tankegang, fjerner jeg mange unødvendige bekymringer, og jeg tror på, at Han leder mig hele dagen. Når jeg udelukker tanker om selvmedlidenhed, uærlighed og selvoptagethed, så snart de dukker op i mit sind, finder jeg fred med Gud, min næste og mig selv.