Læs TDE & mail liste

Til Daglig Eftertanke, TDE, er en bog, der udgives af Anonyme Alkoholikere. Bogen indeholder citater fra AA’s litteratur og kommentarer. Bogen er opdelt med en side for hver dag i året og benyttes til daglig refleksion. Bogen kan købes i Anonyme Alkoholikeres webbutik, men Anonyme Alkoholikere har også oprettet en gratis e-mail service.

Tilmeld dig til TDE maillisten


27. MAJ
INGEN SENTIMENTAL SKYLDBEVIDSTHED

Dag for dag prøver vi at bevæge os lidt i retning af Guds fuldkommenhed. Derfor behøver vi ikke at lade os hentære af sentimental skyldbevidsthed ...
AS BILL SEES IT. S. 15

Da det gik op for mig, at der ikke findes et eneste gør ikke i AA's Tolv Trin, blev jeg forvirret, fordi denne opdagelse åbnede en kæmpeportal. Først da kunne jeg indse, hvad AA betyder for mig:
AA er ikke et program, der bygger på
gør ikke, men på gør.
AA er ikke undtagelsestilstand; AA er frihed.
AA er ikke tårer over karakterbrist,
men sved over at få dem rettet.
AA er ikke anger; AA er frelse.
AA er ikke Ve mig! for mine synder,
tidligere og nuværende.
AA er Lovpris Gud for de fremskridt, jeg gør i dag.