Læs TDE & mail liste

Til Daglig Eftertanke, TDE, er en bog, der udgives af Anonyme Alkoholikere. Bogen indeholder citater fra AA’s litteratur og kommentarer. Bogen er opdelt med en side for hver dag i året og benyttes til daglig refleksion. Bogen kan købes i Anonyme Alkoholikeres webbutik, men Anonyme Alkoholikere har også oprettet en gratis e-mail service.

Tilmeld dig til TDE maillisten


7. AUGUST
LIVSMØNSTER

Hvad os angår, søgte vi den samme flugt med al den druknendes desperation. Det, der i første omgang virkede som et halmstrå, viste sig at være Guds kærlige og mægtige hånd. Et nyt liv er skænket os, eller om du vil - et livsmønster, der virkelig fungerer.
ANONYME ALKOHOLIKERE. KAP. 2

Jeg prøver hver dag at løfte mit hjerte og mine hænder i tak til Gud for at have vist mig et livsmønster, der virkelig fungerer i vort smukke Fællesskab. Men nøjagtig hvad er dette livsmønster, der virkelig fungerer? For mig er det at praktisere de Tolv Trin efter bedste evne, den fortsatte bevidsthed om, at Gud elsker mig betingelsesløst, og håbet om, at der hver ny dag er et formål med min tilværelse. Jeg er i sandhed virkelig velsignet i Fællesskabet.